Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Eksodus 28

1

Ti pa vzemi k sebi Arona, brata svojega, in sinove njegove ž njim, izmed Izraelovih otrok, da mi služi kot duhovnik Aron, Nadab in Abihu, Eleazar in Itamar, sinovi Aronovi.

2

In naredi Aronu, bratu svojemu, sveta oblačila, za čast in za kras.

3

In ti govori z vsemi, ki so modrega srca, katere sem napolnil z duhom modrosti, naj napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen v službo duhovniško meni.

4

In ta so oblačila, ki jih izgotovijo: naprsnik, naramnik, vrhnja suknja in spodnja iz stanične tkanine, pokrivalo in pas; in narede sveta oblačila Aronu, bratu tvojemu, in sinovom njegovim, da služi meni za duhovnika.

5

In naj za to porabijo zlato, višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčico.

6

Narede pa naj naramnik iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga, iz karmezina in sukane tenčice, umetno tkano delo.

7

Naj ima dva obramna dela, ki se zgoraj na koncih sklepata, da sta v eno.

8

In umetno tkana preveza na njem, s katero se bo privezoval, enega dela bodi ž njim in iz istega blaga: iz zlata, višnjeve in zagorelordeče preje, karmezina in sukane tenčice.

9

In vzemi dva onihova kamena in vreži vanju imena sinov Izraelovih:

10

šest njih imen na en kamen in šest drugih na drugi kamen, po redu njih rojstva.

11

Kamenorisarsko delo bodi, kakor se vrezuje v pečate; na oba kamena daj vrezati imena sinov Izraelovih; in opleti ju s pletežem iz zlata.

12

In priklopi oba kamena na obramna dela naramnikova, da bodeta kamena spomina na sinove Izraelove; in Aron naj nosi njih imena pred GOSPODOM na obeh ramah svojih v spomin.

13

In narédi okove iz zlata

14

in dve verižici iz čistega zlata, kakor vrvi ju napravi, s pletenjem, in tisti pleteni verižici pritakni k okovom.

15

In napravi naprsnik sodbe, umetno tkano delo bodi kakor naramnik, iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga, iz karmezina in sukane tenčice.

16

Štirivoglat naj bode in v dve gubi, pedenj dolg in pedenj širok.

17

In obloži ga z okovanimi kameni, v štirih vrstah: sardij, topaz in smaragd bodi prva vrsta;

18

druga vrsta pa: rubin, safir in diamant;

19

tretja vrsta: hiacint, ahat in ametist;

20

četrta vrsta: krizolit, onih in jaspis; obdani naj bodo z zlatom v svojih vrstah.

21

Primerno imenom sinov Izraelovih naj bode dvanajst kamenov, in na vsakem kamenu bodi vrezano po eno ime izmed dvanajsterih rodov, s pečatarjevim delom.

22

In narédi za naprsnik vrvčasti verižici, spleteni iz čistega zlata;

23

in naredi dva zlata obročka k naprsniku in ju pritakni na oba konca njegova;

24

in pritrdi tisti dve spleteni zlati verižici v dva obročka na obeh koncih naprsnika;

25

in druga dva konca obeh spletenih verižic zapni v obadva okova in ju pritakni na obramna dela naramnikova, spredaj.

26

In naredi dva druga obročka iz zlata in ju pritakni na druga dva konca naprsnikova, na rob, ki je proti naramniku, odznotraj.

27

Naredi še dva obročka iz zlata in ju prikleni na oba obramna dela naramnikova spodaj ob sprednji strani, ravno tam, kjer se sklepa, vrhu umetno tkane preveze naramnikove.

28

In privežejo naj naprsnik, njegove obročke k naramnikovim obročkom z višnjevo vrvico, da se gladko prilega nad umetno tkano prevezo naramnikovo ter da se naprsnik ne premakne raz naramnik.

29

In Aron naj nosi imena sinov Izraelovih na naprsniku sodbe na srcu svojem, kadar pojde v svetišče, v spomin pred GOSPODOM vselej.

30

In v naprsnik sodbe deni Urim in Tumim [T. j. svetloba in popolnost.], da bodeta na srcu Aronovem, kadar pojde pred obličje GOSPODOVO; in Aron naj nosi sodbo sinom Izraelovim, na srcu svojem pred GOSPODOM vselej.

31

In naredi vrhnjo suknjo pod naramnik iz višnjevega blaga.

32

In zgoraj sredi nje bodi odprtina, in tkano tvestje naj ima okoli odprtine, da bode odprtina kakor pri oklepu, da se ne razdere.

33

Spodaj okoli roba pa naredi margaranovih jabolk iz višnjevega, zagorelordečega blaga in iz karmezina, kroginkrog po njenem robu, in mednje zlate zvončke vseokoli:

34

da je zlat zvonček in margaranovo jabolko, in zopet zlat zvonček in margaranovo jabolko na robu suknje vseokoli.

35

In Aron jo imej na sebi za službo, da se sliši zvončkanje njegovo, kadar gre v svetišče pred obličje GOSPODOVO in kadar stopa ven, da ne umrje.

36

In napravi ploščo iz čistega zlata in vreži vanjo, kakor se vrezuje v pečate: SVETOST GOSPODU!

37

in priveži jo z višnjevo prevezo, da bode na pokrivalu; spredaj bodi na pokrivalu.

38

In bode na čelu Aronovem, in Aron bo nosil svetih reči krivico, ki je na vseh svetih darilih, katera posvečujejo Izraelovi sinovi; in bode na čelu njegovem vedno, da jih stori blagougodne obličju GOSPODOVEMU.

39

In narédi spodnjo suknjo iz tenčice, staničastega tkanja; in naredi pokrivalo iz tenčice, in pas naredi z vezilnim delom.

40

In sinovom Aronovim naredi spodnje suknje in pase in visoke čepice, njim v čast in kras.

41

In obleci vanje Arona, brata svojega, in sinove njegove ž njim vred; in pomazili jih ter jim napolni roke in jih posveti, da mi opravljajo duhovsko službo.

42

Napravi jim tudi platnene hlače, da zakrijejo meso sramote svoje: od ledij do stegen naj segajo.In Aron in sinovi njegovi naj jih imajo na sebi, kadar gredo v shodni šator ali kadar se bližajo oltarju, opravljat službo v svetišču, da si ne naložijo krivde in ne umro: večna to bodi postava njemu in semenu njegovemu za njim.

43

In Aron in sinovi njegovi naj jih imajo na sebi, kadar gredo v shodni šator ali kadar se bližajo oltarju, opravljat službo v svetišču, da si ne naložijo krivde in ne umro: večna to bodi postava njemu in semenu njegovemu za njim.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version