Eksodus 26

1

In naredi prebivališče iz desetih preprog; iz sukane tenčice in iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga, s kerubi umetno pretkane jih narediš.

2

Dolgost preproge bodi osemindvajset komolcev, širjava pa štiri komolce: ista mera bodi vsem preprogam.

3

Pet preprog naj se zveže skupaj, tudi pet drugih preprog naj se stakne skupaj.

4

In naredi pentlje iz višnjeve preje na robu ene preproge, ob kraju ene zveze, enako naredi tudi na robu druge preproge, ob kraju druge zveze.

5

Petdeset pentelj napravi na prvi preprogi in petdeset pentelj napravi na robu druge preproge, kjer se bo vezala s prvo; pentlja bodi pentlji nasproti.

6

In naredi petdeset zapon iz zlata in stakni preprogi drugo z drugo s temi zaponami, da bode prebivališče celota.

7

In naredi preproge iz kozje dlake, da bodo šator nad prebivališčem; enajst takih preprog narediš.

8

Dolgost ene preproge bodi trideset komolcev, širjava pa štiri komolce: isto mero imej enajstero preprog.

9

In stakni pet preprog posebe in šest preprog posebe, šesto preprogo pa dvojno podviješ v pročelju šatora.

10

In naredi petdeset pentelj na robu skrajne preproge pri prvi zvezi in petdeset pentelj na robu preproge pri drugi zvezi.

11

In napravi petdeset bronastih zapon in vtakni te zapone v pentlje in spóji šator, da bo celota.

12

Glede tega pa, kar je prebitka šatorovih preprog: polovica preproge, ki preostaja, naj visi čez zadnjo stran šatora;

13

in tisti komolec ob eni strani in komolec ob drugi strani, ki sta odveč po dolgosti šatorovih preprog, naj visita čez obe strani prebivališča, da ga pokrivata.

14

In napravi odejo za šator iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož vrhu nje.

15

In naredi deske za prebivališče iz akacijevega lesa, pokonci stoječe:

16

deset komolcev bodi dolga vsaka deska, eden in pol komolca pa široka;

17

dva čepa imej vsaka deska spodaj, drug proti drugemu vstavljena: tako napravi pri vseh deskah prebivališča.

18

In narediš deske za prebivališče, dvajset desek bodi za poldansko stran, proti jugu;

19

in štirideset podstav naredi pod dvajset desek: dve podstavi pod eno desko za dva čepa njena in dve podstavi pod drugo desko za dva čepa njena.

20

Na drugi strani prebivališča, na severni strani, bodi tudi dvajset desek

21

in zanje štirideset podstav srebrnih: dve podstavi pod eno desko in dve podstavi pod drugo desko.

22

In na zadnji strani prebivališča, proti zahodu, naredi šest desek;

23

in dve deski naredi za vogla prebivališču ob zadnji strani;

24

in bodeta naj dvojni odspodaj in enako naj bodeta skupaj sklenjeni ob vrhu svojem v enem obodu: tako naj bode pri obeh dveh, na obeh voglih naj bodeta.

25

Bode torej osem desek in njih srebrnih podstav šestnajst, dve podstavi pod vsako desko.

26

In narédi zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni strani prebivališča

27

in pet zapahov za deske na drugi strani prebivališča in pet za deske na zadnji strani prebivališča, proti zahodu;

28

in srednji zapah sredi desek naj sega od konca do konca.

29

In deske prevleci z zlatom, in njih obode, namreč shrambice za zapahe, napravi iz zlata in zapahe okuj z zlatom.

30

In tako postavi prebivališče, po predpisu, ki ti je bil pokazan na gori.

31

In narédi zagrinjalo iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice; umetno tkano bodi, s podobami kerubov;

32

in obesi ga na štiri stebre iz akacijevega lesa, prevlečene z zlatom; njih kavlji naj bodo iz zlata, in stoje naj na štirih podstavah iz srebra.

33

Obesi pa zagrinjalo pod zapone preprog in ponesi tja, noter za zagrinjalo, skrinjo pričevanja. In zagrinjalo vam bo ločilo Sveto od Najsvetejšega.

34

In deni pokrov sprave na skrinjo pričevanja v Najsvetejšem.

35

Mizo pa postavi zunaj zagrinjala in svečnik mizi nasproti, na stran prebivališča proti jugu; mizo namreč postaviš na severno stran.

36

In za vhod v šator naredi zaveso iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in sukane tenčice, z umetno pisanim vezenjem.In za zaveso napravi pet stebrov iz akacijevega lesa in jih okuj z zlatom; njih kavlji naj bodo iz zlata, in ulij zanje pet podstav iz brona.

37

In za zaveso napravi pet stebrov iz akacijevega lesa in jih okuj z zlatom; njih kavlji naj bodo iz zlata, in ulij zanje pet podstav iz brona.