Eksodus 25

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Véli sinovom Izraelovim, naj mi prineso dar povzdignjenja; od vsakega, kogar izpodbode srce njegovo, vzemite dar povzdignjenja meni.

3

In to je dar povzdignjenja, ki ga jemljite od njih: zlato, srebro, bron,

4

višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčica in kozja dlaka,

5

rdeče barvane ovnove kože in jazbečeve kože [Ali: tjulenje kože.] in akacijev les;

6

olje za svetilnice, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo;

7

onihovi kameni in drugi kameni, ki se vdenejo na naramnik in naprsnik.

8

In naredé naj mi svetišče, da bom prebival med njimi.

9

Kakor ti kažem vzorec prebivališča in vzorce vse oprave njegove, prav tako naredite.

10

Narede naj torej skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca bodi nje dolgost, poldrugi komolec nje širjava in poldrugi komolec visokost njena.

11

In prevleci jo s čistim zlatom, odznotraj in odzunaj jo prevleci; in napravi vrhu nje zlat venec naokrog.

12

In zliješ zanjo štiri zlate obode in jih deneš na njene štiri noge: dva oboda bodeta na eni strani in dva oboda na drugi strani njeni.

13

In naredi dva droga iz akacijevega lesa in ju okuj z zlatom.

14

In vtakni ta droga v obode na obeh straneh skrinje, da se skrinja prenaša ž njima.

15

Droga naj ostaneta v obodih skrinje, ne smeta se odstraniti iz njih.

16

V skrinjo pa deni pričevanje, ki ti ga dam.

17

In naredi pokrov sprave iz čistega zlata: dva in pol komolca bodi dolg in poldrugi komolec širok.

18

Naredi tudi dva kerubima iz zlata; s tolkljanim delom ju naredi na obeh koncih spravnega pokrova:

19

enega keruba na tej strani in enega na drugi strani, sceloma s spravnim pokrovom naredi keruba na obeh koncih njegovih.

20

In keruba naj razprostirata peruti navzgor, zaslanjajoč s svojimi perutmi pokrov, z obrazoma drug proti drugemu; proti pokrovu sprave bodita obrnjeni obličji kerubov.

21

In deni pokrov sprave na vrh skrinje, in v skrinjo deni pričevanje, katero ti dam.

22

In tam se bom shajal s teboj in ti govoril iznad spravnega pokrova, iz sredi dveh kerubov, ki sta na skrinji pričevanja, vse, kar ti bom zapovedoval za sinove Izraelove.

23

Naredi tudi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca bodi dolga in en komolec široka in poldrugi komolec visoka.

24

In prevleci jo s čistim zlatom in napravi na njej zlat venec naokrog.

25

In naredi k njej kroginkrog spojno deščico, za dlan široko, in napravi zlat venec tej deščici naokrog.

26

In naredi zanjo štiri roče iz zlata in deni te roče na štiri vogle pri štirih njenih nogah.

27

Tik pod deščico naj bodo roči, da se vanje vtakneta droga, s katerima se bo prenašala miza.

28

In droga naredi iz akacijevega lesa in ju okuj z zlatom, in ž njima naj se prenaša miza.

29

In naredi zanjo sklede, torila, konvice in vrčke, s katerimi se bo izlivalo; iz čistega zlata jih naredi.

30

In položi na mizo kruhe obličja, ki naj bodo pred obličjem mojim neprestano.

31

Napravi tudi svečnik iz čistega zlata: s tolkljanim delom naj ga narede, stojalo in deblo njegovo; čašice, glavice in cvetice njegove naj bodo sceloma delane ž njim.

32

In šest vej naj se razpenja iz debla njegovega: tri veje od ene strani in tri veje od druge strani svečnika.

33

Tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, naj bodo z glavico in cvetico na eni veji, in prav enako na veji drugi; in tako bodi na šesterih vejah, ki se razpenjajo iz svečnika.

34

Na svečnikovem deblu pa naj bodo štiri čaše, slične mandeljnovemu cvetu, s svojimi glavicami in cveticami,

35

namreč ena glavica pod vsakima dvema vejama, ki se jih razpenja šest iz ene celote, iz svečnika.

36

Njegove glavice in veje morajo biti ena celota ž njim, vse bodi enotno tolkljano delo, iz zlata čistega.

37

In njegovih svetilnic naredi sedem; in prižgo naj svetilnice njegove, da svetijo prav v ospredje njegovo.

38

Njegova utrinjala in lončki za utrinke naj bodo iz čistega zlata.

39

Iz enega talenta čistega zlata bodi narejen z vsemi temi pripravami.Glej pa, da narediš vse reči po njih vzorcu, ki ti je bil pokazan na gori.

40

Glej pa, da narediš vse reči po njih vzorcu, ki ti je bil pokazan na gori.