Eksodus 22

1

Če kdo ukrade vola ali ovco in zakolje ali proda živinče, naj povrne pet volov za vola in štiri ovce za ovco.

2

Ako se zasači tat pri vlomu in ga kdo udari, da umrje, ne bodi kriv krvi;

3

ako pa mu je že izšlo solnce, bodi sojen zaradi krvi. Tat mora vsekakor povrniti: ako nima ničesar, bodi prodan za svojo tatvino.

4

Ako se najde v roki njegovi, kar je ukradel, živo, bodi vol ali osel ali ovca, naj povrne dvojno.

5

Če kdo popase njivo ali vinograd in izpusti živino svojo, da naj se pase na njivi drugega, povrne škodo z najboljšim, kar ima na njivi svoji in v vinogradu svojem.

6

Ako nastane ogenj in se vname trnje in zgori kopica snopja ali rastoče žito ali polje, mora povrniti, kdor je zažgal.

7

Če kdo shrani pri svojem prijatelju denar ali blago, in bode ukradeno iz hiše tega moža: ako se tat najde, mora dvojno povrniti;

8

ako tatu ne najdejo, naj se postavi hišni gospodar pred sodnike, ni li iztegnil roke svoje po blagu bližnjega svojega.

9

Ob vsakem poneverjenju, če gre za vola, ali osla, ali ovco, ali obleko ali za katerokoli izgubljeno reč, o kateri se pravi: Moja je, naj pride pravda obeh strank pred sodnike: kogar sodniki spoznajo za krivega, ta naj dvojno plača bližnjemu svojemu.

10

Če kdo shrani pri svojem sosedu osla ali vola ali ovco ali kako drugo žival, in ta pogine ali bode poškodovana ali odpeljana, ne da bi kdo videl to:

11

prisega GOSPODOVA naj odloči med njima, ni li iztegnil roke svoje po blagu bližnjega svojega, in lastnik njegov jo sprejme, in oni ne bo dolžan povrniti.

12

Ako pa mu je bilo ukradeno, naj povrne lastniku.

13

Če je zver raztrgala živinče, naj to prinese v potrdilo; raztrganega mu ni treba povrniti.

14

In če si kdo izposodi od svojega bližnjega živino, in bode poškodovana ali pogine v nenavzočnosti gospodarjevi, mu jo mora povrniti,

15

ako pa je gospodar zraven, mu je ne povrne: najeta je bila, in vštelo se je v najemščino.

16

Če kdo zapelje devico, ki ni še zaročena, in leži ž njo, mora plačati doto in si jo vzeti za ženo.

17

Če mu je pa njen oče nikakor noče dati, naj odšteje denarja primerno doti, navadni za device.

18

Čarovnici ne daj živeti.

19

Kdorkoli leži z živino, mora umreti.

20

Kdor daruje bogovom mimo samega GOSPODA, bodi iztrebljen.

21

Tujcu ne delaj sile in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v deželi Egiptovski.

22

Nobene vdove in sirote ne žalite.

23

Če jih kakorkoli razžališ in bodo vpile k meni, gotovo uslišim njih vpitje;

24

in razvname se jeza moja, in vas pomorim z mečem, da bodo žene vaše vdove in otroci vaši sirote.

25

Če denarja posodiš ljudstvu mojemu, ubožcu, ki biva zraven tebe, ne bodi mu kakor oderuh, tudi mu ne naloži obresti.

26

Če sploh prejmeš plašč bližnjega svojega v zastavo, povrni mu ga, preden solnce zaide;

27

kajti to je edina odeja njegova, obleka za nagoto njegovo: v čem naj bi spal? In zgodi se, če bo vpil k meni, da ga uslišim, kajti jaz sem milostljiv.

28

Sodnikov ne kolni in kneza ljudstva svojega ne preklinjaj.

29

Ne odlašaj darovati od obilosti žita svojega in tekočine svoje. Prvenca izmed sinov svojih daruj meni.

30

Enako delaj z govedjo in drobnico svojo: sedem dni naj ostane pri materi svoji, osmi dan jo pa daruj meni.In sveti možje mi bodite; zato mesa, ki je na polju raztrgano od zveri, ne jejte, temuč ga vrzite psom.

31

In sveti možje mi bodite; zato mesa, ki je na polju raztrgano od zveri, ne jejte, temuč ga vrzite psom.