Eksodus 19

1

Tretji mesec po odhodu sinov Izraelovih iz dežele Egiptovske, v isti dan so prišli v Sinajsko puščavo.

2

Odrinili so bili iz Rafidima in prišli v Sinajsko puščavo, in utaborili so se v puščavi; tamkaj je Izrael gorovju nasproti razpel šatore.

3

In Mojzes je stopil gori k Bogu, in GOSPOD mu je klical z gore, govoreč: Tako govóri hiši Jakobovi in oznani sinovom Izraelovim:

4

Sami ste videli, kaj sem storil Egiptu in kako sem vas nosil na orlovih perotih in vas privedel k sebi.

5

In sedaj, če boste resno poslušali glas moj in držali zavezo mojo, bodete moja dragotina pred vsemi narodi, kajti moja je vsa zemlja;

6

in bodete mi kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih boš govoril sinovom Izraelovim.

7

In Mojzes pride in skliče starejšine ljudstva in jim predloži vse te besede, ki mu jih je ukazal GOSPOD.

8

In odgovori vse ljudstvo hkrati, rekoč: Storiti hočemo vse, kar je govoril GOSPOD. In sporočil je Mojzes besede ljudstva GOSPODU.

9

In GOSPOD reče Mojzesu: Glej, jaz pridem k tebi v temnem oblaku, zato da bi čulo ljudstvo govor moj s teboj ter da bi ti tudi verovalo vekomaj. In Mojzes je oznanil GOSPODU besede ljudstva.

10

In GOSPOD reče Mojzesu: Idi k ljudstvu in posveti jih danes in jutri, in naj operejo oblačila svoja,

11

in naj bodo pripravljeni za tretji dan, zakaj tretjega dne pride GOSPOD pred očmi vsega ljudstva na goro Sinaj.

12

In napravi mejo ljudstvu okrog in reci: Varujte se stopiti na goro ali dotekniti se njenega kraja; kdorkoli se gore dotakne, mora umreti.

13

Ne bo se ga doteknila nobena roka, ampak kamenali ga bodo ali ustrelili, bodi žival, bodi človek, živ ne sme ostati. Ko bo trobenta zategnjeno donela, pojdejo proti gori.

14

In prišel je Mojzes doli z gore k ljudstvu, in posvetil je ljudstvo, in oprali so oblačila svoja.

15

In rekel je ljudstvu: Bodite pripravljeni za tretji dan, ne približajte se ženi.

16

In ko napoči jutro tretjega dne, nastane grmenje in bliskanje in temni oblaki na gori in silno močne trombe glas; in treslo se je vse ljudstvo, ki je bilo v taboru.

17

In Mojzes je vedel ljudstvo iz tabora Bogu naproti; in postavili so se spodaj ob gori.

18

Vsa gora Sinaj pa se je kadila, zato ker je bil GOSPOD stopil nanjo v ognju, in njen dim se je valil kvišku kakor dim iz topilne peči; in vsa gora se je silno tresla.

19

In glas trombe je bil čimdalje močnejši; Mojzes je govoril, in Bog mu je odgovarjal z glasom.

20

In GOSPOD je stopil doli na goro Sinaj, na vrh gore, in poklical je GOSPOD Mojzesa na vrh gore, in Mojzes je šel tja gori.

21

In GOSPOD reče Mojzesu: Stopi doli, posvari ljudstvo, naj nikar naprej ne silijo h GOSPODU, hoteč gledati, da jih ne pade veliko.

22

Pa tudi duhovniki, ki pristopajo h GOSPODU, naj se posveté, da se GOSPOD ne zažene vanje.

23

In Mojzes reče GOSPODU: Ljudstvo ne more stopiti na goro Sinaj, ker si nas sam posvaril, rekoč: Napravi ograjo okoli gore in posveti jo.

24

In GOSPOD mu reče: Idi doli, in potem pridi sem ti in Aron s teboj; a duhovniki in ljudstvo naj ne silijo naprej, hoteč pristopiti h GOSPODU, da se ne zažene vanje.In Mojzes je prišel doli k ljudstvu in jim povedal.

25

In Mojzes je prišel doli k ljudstvu in jim povedal.