Eksodus 17

1

In vsa občina sinov Izraelovih je šla iz puščave Sinske po postajah svojih na povelje GOSPODOVO in se je utaborila v Rafidimu; ali ni bilo vode, da bi ljudstvo pilo.

2

In prepiralo se je ljudstvo z Mojzesom in govorilo: Dajta nam vode, da pijemo! Mojzes jim pa odgovori: Kaj se pričkate z menoj? Zakaj izkušate GOSPODA?

3

In bilo je tam ljudstvo žejno vode in je mrmralo zoper Mojzesa, govoreč: Zakaj si nas izpeljal iz Egipta? da z žejo umoriš mene, otroke moje in živino mojo?

4

In vpil je Mojzes h GOSPODU, rekoč: Kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo, pa me bodo s kamenjem posuli.

5

In GOSPOD reče Mojzesu: Stopi na čelo ljudstva in vzemi s seboj nekoliko starejšin Izraelovih; in palico svojo, s katero si udaril reko, vzemi v roko in pojdi.

6

Glej, jaz bom stal pred teboj na Horebu tam na skali; ti pa udari skalo, in voda priteče iz nje, da bo ljudstvo pilo. In storil je Mojzes tako pred očmi starejšin Izraelovih.

7

In ime tega mesta je imenoval Masa [T. j. izkušnjava.] in Meriba [T. j. zdražba ali prepir.] zaradi prepira sinov Izraelovih in ker so izkušali GOSPODA, govoreč: Ali je GOSPOD sredi nas ali ga ni?

8

In prišel je Amalek in se je bojeval z Izraelom v Rafidimu.

9

In Mojzes veli Jozuetu: Izberi nam može in pojdi, bojuj se z Amalekom; jaz bom jutri stal na vrhu hriba s palico Božjo v roki svoji.

10

In storil je Jozue, kakor mu je rekel Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes pa in Aron in Hur so stopili na vrh hriba.

11

In dokler je Mojzes kvišku držal roko, je zmagoval Izrael, kadar pa je povesil roko, je premagal Amalek.

12

A roke Mojzesove so se utrudile. Vzameta torej kamen in mu ga podložita, in on sede nanj; Aron pa in Hur podpirata roke njegove, eden na tej, drugi pa na drugi strani. Tako so njegove roke ostale trdne do solnčnega zahoda.

13

In porazil je Jozue Amaleka in ljudstvo njegovo z meča ostrino.

14

Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: Zapiši to v knjigo za spomin in ponavljaj vpričo Jozueta, da bom dočista izbrisal spomin Amalekov izpod neba.

15

In Mojzes postavi oltar in imenuje ime njegovo: Jehova nisi [T. j. GOSPOD, prapor moj.],in reče: Res, roka je vzdignjena proti prestolu GOSPODOVEMU: vojska GOSPODOVA bo zoper Amaleka od roda do roda.

16

in reče: Res, roka je vzdignjena proti prestolu GOSPODOVEMU: vojska GOSPODOVA bo zoper Amaleka od roda do roda.