Psalmi 99

1

GOSPOD kraljuje, ljudstva trepetajo; sedeč na kerubih, kraljuje, maje se zemlja.

2

GOSPOD je velik na Sionu in visok je on nad vse ljudstva.

3

Slavé naj ime tvoje veliko in strašno, – On je svet! –

4

in moč kralja, ki ljubi pravico! Ti si utrdil, kar je pravično, pravo sodbo in pravičnost ti izvršuješ v Jakobu.

5

Povišujte GOSPODA, Boga našega, in pokleknite pred podnožjem nog njegovih: On je svet!

6

Mojzes in Aron sta bila med njegovimi duhovniki in Samuel med njimi, ki kličejo ime njegovo; klicali so h GOSPODU, in on jim je odgovarjal.

7

V oblakovem stebru jim je govoril; hranili so pričevanja njegova in postavo, katero jim je dal.

8

GOSPOD, Bog naš, ti si jim odgovarjal, bil si jim Bog mogočni, odpuščajoč grehe, pa tudi kaznujoč njih dejanja.Povišujte GOSPODA, Boga našega, in pokleknite na gori svetosti njegove! Zakaj svet je GOSPOD, Bog naš!

9

Povišujte GOSPODA, Boga našega, in pokleknite na gori svetosti njegove! Zakaj svet je GOSPOD, Bog naš!