Psalmi 98

1

Psalm. Pojte GOSPODU novo pesem, ker storil je čudovita dela; rešitev mu je pridobila desnica njegova in rama njegove svetosti.

2

Naznanil je GOSPOD rešitev svojo, pred očmi narodov je razodel pravičnost svojo.

3

Spomnil se je milosti svoje in zvestobe svoje do hiše Izraelove; vse meje zemlje so videle Boga našega rešitev.

4

Ukajte GOSPODU, vse dežele, vriskajte in pevajte psalme!

5

Pojte psalme GOSPODU s citrami, s citrami in ubranimi glasovi!

6

S trobentami in z glasom roga ukajte pred kraljem GOSPODOM!

7

Šumi naj morje in kar je v njem, vesoljni svet in prebivalci njegovi.

8

Reke naj ploskajo z rokami, ž njimi vred naj pojó gorepred GOSPODOM, kajti prihaja sodit zemljo! Sodil bo vesoljni svet v pravičnosti in ljudstva po pravici.

9

pred GOSPODOM, kajti prihaja sodit zemljo! Sodil bo vesoljni svet v pravičnosti in ljudstva po pravici.