Psalmi 96

1

Pojte GOSPODU novo pesem, pojte GOSPODU, vse dežele!

2

Pojte GOSPODU, slavite ime njegovo, z veseljem oznanjajte od dne do dne zveličanje njegovo!

3

Pripovedujte med poganskimi narodi veličastvo njegovo, med vsemi ljudstvi čudovita dela njegova!

4

Ker velik je GOSPOD in velike hvale vreden, strašen je on nad vse bogove.

5

Kajti vsi bogovi ljudstev so maliki, GOSPOD pa je naredil nebesa.

6

Slava in lepota sta pred njim, moč in veličastvo v svetišču njegovem.

7

Dajajte GOSPODU, ljudstev rodovine, dajajte čast in moč GOSPODU!

8

Dajajte GOSPODU slavo imena njegovega, prinesite dar in pridite v veže njegove!

9

Klanjajte se GOSPODU v diki svetosti; trepetajte pred njim, vse dežele!

10

Govorite med pogani: GOSPOD kraljuje, tudi zemlje obod je utrjen, da ne omahne; sodil bo ljudstva pravično.

11

Veselé se naj nebesa in poskakuj zemlja, šumi naj morje in kar je v njem;

12

raduj se polje in vse, kar je na njem! Tedaj bo veselo prepevalo vse drevje v gozdupred obličjem GOSPODOVIM, kajti prihaja; kajti prihaja sodit zemljo. Sodil bo vesoljni svet v pravičnosti in ljudstva v zvestobi svoji.

13

pred obličjem GOSPODOVIM, kajti prihaja; kajti prihaja sodit zemljo. Sodil bo vesoljni svet v pravičnosti in ljudstva v zvestobi svoji.