Psalmi 86

1

Molitev Davidova. Nagni, GOSPOD, uho svoje in usliši me, ker siromak sem in ubožen.

2

Ohrani dušo mojo, ker tisti sem, ki mu deliš milost; reši hlapca svojega, ti Bog moj, ki ima upanje v tebe.

3

Milost mi izkaži, Gospod, ker k tebi kličem ves dan.

4

Razveseli dušo svojega hlapca, ker do tebe, Gospod, povzdigujem dušo svojo.

5

Saj ti si, Gospod, dobrotljiv in rad prizanašaš, in obilen si v milosti vsem, ki te kličejo.

6

Čuj molitev mojo, o GOSPOD, in poslušaj prošenj mojih glas.

7

V dan stiske svoje te kličem, ker me uslišiš.

8

Ni ti enakega med bogovi, o Gospod, in del ni tvojim enakih.

9

Vsi narodi, kar si jih ustvaril, pridejo in klanjali se bodo pred teboj, o Gospod, in čast dado tvojemu imenu.

10

Zakaj ti si velik in delaš čuda, ti sam si Bog.

11

Uči me, GOSPOD, pot svojo, in hodil bom v resnici tvoji; zberi srce moje, da se bo balo tvojega imena.

12

Slavil te bom, Gospod, Bog moj, iz vsega srca svojega, in poveličeval bom ime tvoje vekomaj.

13

Ker velika je milost tvoja do mene, in rešil si dušo mojo, da ni šla v najglobočji pekel.

14

O Bog, prevzetniki so se vzdignili zoper mene in silovitnikov krdelo preži po življenju mojem, in tebe si niso predstavili pred oči.

15

Ti pa, Gospod, Bog mogočni, usmiljen si in milosten, počasen v jezo in obilen v milosti in resnici.

16

Ozri se v me in stori mi milost; daj moč svojo hlapcu svojemu in reši dekle svoje sina.Stóri mi znamenje v dobro, da vidijo sovražilci moji in se s sramoto oblijo, ker si mi ti, GOSPOD, pomagal in me potolažil.

17

Stóri mi znamenje v dobro, da vidijo sovražilci moji in se s sramoto oblijo, ker si mi ti, GOSPOD, pomagal in me potolažil.