Psalmi 85

1

Načelniku godbe. Psalm sinov Korahovih. Blagovoljen si bil nekdaj, o GOSPOD, deželi svoji, nazaj si pripeljal iz sužnosti Jakoba.

2

Odpustil si krivico ljudstvu svojemu, pokril si ves njih greh. (Sela.)

3

Umaknil si ves srd svoj, odvrnil si se od jeze svoje, da ni kipela.

4

Postavi nas v prejšnji stan, o Bog zveličanja našega, in potolaži nevoljo svojo proti nam.

5

Ali se boš večno jezil nad nami, raztezal jezo svojo od roda do roda?

6

Ali nas zopet ne postaviš v življenje, da se ljudstvo tvoje raduje v tebi?

7

Pokaži nam, GOSPOD, milost svojo, in daj nam zveličanje svoje!

8

Pa poslušal bom, kaj govori Bog mogočni, GOSPOD. Da, mir govori ljudstvu svojemu in svetnikom svojim, samo v nespamet naj se ne povrnejo.

9

Res, blizu je njim, ki se njega bojé, zveličanje njegovo, da bi zopet slava prebivala v deželi naši.

10

Milost in resnica se bosta srečavala, pravičnost in mir se poljubita.

11

Zvestoba požene iz zemlje, in pravičnost bo gledala iz nebes.

12

GOSPOD bo tudi dal, kar je dobro, in zemlja naša obrodi svoj sad.Pravičnost bo pred njim hodila in nas postavila na pot stopinj njegovih.

13

Pravičnost bo pred njim hodila in nas postavila na pot stopinj njegovih.