Psalmi 83

1

Pesem in psalm Asafov. O Bog, ne molči, ne delaj se gluhega in ne miruj, o Bog mogočni!

2

Zakaj, glej, neprijatelji tvoji ropočejo in sovražilci tvoji dvigajo glave.

3

Zoper ljudstvo tvoje kujejo prekanjene naklepe in posvetujejo se zoper varovance tvoje.

4

Govoré: Pridite, in potrebimo jih, da ne bodo narod, da se nihče ne spominja več imena Izraelovega.

5

Kajti naklep so storili v srcu enih misli; zoper tebe so sklenili zavezo:

6

šatori Edomovi in Izmaelci, Moab in Hagarenci,

7

Gebal in Amon in Amalek, Filisteja s Tira prebivalci;

8

tudi Asirec se jim je pridružil v pomoč so bili sinovom Lotovim. (Sela.)

9

Stóri jim kakor Madiancem, kakor Siseru, kakor Jabinu ob potoku Kisonu,

10

ki so bili pokončani pri Endoru, postali so zemlje gnoj!

11

Naredi njih plemenitnike kakor Oreba in kakor Zeba, kakor Zebaha in Zalmuna vse njih poglavarje.

12

Ker so rekli: Vzemimo si v last prebivališča Božja!

13

Bog moj, naredi jih kakor prah v vrtincu, kakor pleve pred vetrom!

14

Kakor ogenj požiga gozd in kakor plamen, ki popali gore,

15

tako jih podi z viharjem svojim in z vrtincem svojim jih preplaši!

16

S sramoto napolni njih obličje, da bodo iskali ime tvoje, o GOSPOD!

17

Rdečica naj jih oblije in izbegajo naj se za ves čas, sramujejo se naj in poginejo,da spoznajo, da si ti, ki ti je ime Jehova, sam Najvišji nad vesoljno zemljo.

18

da spoznajo, da si ti, ki ti je ime Jehova, sam Najvišji nad vesoljno zemljo.