Psalmi 81

1

Načelniku godbe; na gitit. Psalm Asafov. Pojte glasno Bogu, moči naši, ukajte Bogu Jakobovemu!

2

Zapojte hvalnice in udarite na boben, na citre milozvočne in brenklje!

3

Zatrobite ob mlaju na rog, ob ščipu, v dan praznika našega!

4

Ker postava je to za Izraela, naredba Boga Jakobovega,

5

ki je to za pričevanje postavil v Jožefu, ko je šel proti deželi Egiptovski, kjer sem slišal govor neznan.

6

Odtegnil sem izpod bremena ramo njegovo, roke njegove sem oprostil tovorne košare.

7

Ko si vpil v oni stiski, sem te rešil; odgovoril sem ti izza ogrinjala groma, izkušal sem te pri vodi Meribski. (Sela.)

8

Čuj, ljudstvo moje, in izpričeval ti bom; o Izrael, da bi me poslušal!

9

Ne bodi v tebi boga tujega, nikar se ne klanjaj bogu inostrancev!

10

Jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, ki sem te izpeljal iz dežele Egiptovske: odpri široko usta svoja, in jaz jih napolnim.

11

Ali ljudstvo moje ni poslušalo glasu mojega in Izrael mi ni bil pokoren.

12

Zatorej sem jih pustil, naj hodijo po srca svojega zakrknjenosti, in hodili so po krivih naklepih svojih.

13

O, ko bi me bilo poslušalo ljudstvo moje, ko bi bil Izrael hodil po mojih potih!

14

Kar mahoma bi bil potlačil njih sovražnike in zoper njih zatiralce bi bil obrnil roko svojo.

15

Sovražilci GOSPODOVI bi se mu bili vdajali z laskanjem, in njegov čas bi bil trajal večno.In živil bi ga bil s pšenico najboljšo in z medom iz skalovja bi te bil sitil.

16

In živil bi ga bil s pšenico najboljšo in z medom iz skalovja bi te bil sitil.