Psalmi 80

1

Načelniku godbe; kakor ‚Lilije‘. Pričevanje. Psalm Asafov. O pastir Izraelov, poslušaj, ki vodiš Jožefa kakor čredo, ki stoluješ nad kerubi, pokaži se v svetlobi svoji!

2

Pred Efraimom, Benjaminom in Manasejem zbudi moč svojo ter pridi nam v rešitev.

3

O Bog, postavi nas v prejšnji stan, razjasni obličje svoje, in rešeni bomo.

4

GOSPOD, Bog nad vojskami, doklej se bode kadila jeza tvoja ob molitvi tvojega ljudstva?

5

Pasel si jih s solznim kruhom in piti si jim dal solz obilo mero.

6

Postavil si nas za prepir sosedom našim, in sovražniki se nam smejejo med seboj.

7

O Bog nad vojskami, postavi nas v prejšnji stan, razjasni obličje svoje, in rešeni bomo.

8

Trto si bil prestavil iz Egipta, pregnal si narode, da bi jo zasadil.

9

Pripravil si prostor pred njo, da se je ukoreninila in prerasla deželo.

10

Senca njena je pokrivala gore in njene veje cedre največje.

11

Iztezala je mladike svoje do morja in proti reki rozge svoje.

12

Zakaj si podrl ograje njene, da jo obirajo vsi mimohodeči?

13

Razriva jo merjasec iz gozda in divjačina poljska jo objeda.

14

O Bog nad vojskami, povrni se, prosimo, ozri se iz nebes ter glej, in skrbi za to trto

15

in ohrani, kar je bila vsadila desnica tvoja, in sina, ki si ga močnega storil sebi.

16

Požgana je z ognjem, odrezana; od hudovanja obličja tvojega vsi ginejo.

17

Roka tvoja bodi nad možem desnice tvoje, nad sinom človeka, ki si ga močnega storil sebi.

18

In ne umaknemo se od tebe; oživi nas zopet, in klicali bomo ime tvoje.GOSPOD, Bog nad vojskami, postavi nas v prejšnji stan, razjasni obličje svoje, in rešeni bomo.

19

GOSPOD, Bog nad vojskami, postavi nas v prejšnji stan, razjasni obličje svoje, in rešeni bomo.