Psalmi 8

1

Načelniku godbe; na gitit [Hebrejske besede v napisih se ozirajo na godbo ali način petja (napev).]. Psalm Davidov. O Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji, ki si odel s slavo svojo nebesa!

2

Iz ust otrok in dojencev si ustanovil sebi hvalo zavoljo nasprotnikov svojih, da ukrotiš neprijatelja in maščevalca.

3

Ko ogledujem nebesa tvoja, prstov tvojih delo, mesec in zvezde, ki si jih postavil,

4

govorim: Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ?

5

Le malo si ga storil nižjega nego angele, a venčal si ga s slavo in veličastvom.

6

Postavil si ga za vladarja delom svojih rok, vse si mu podložil pod noge:

7

drobnico in goved, kolikor je je, in tudi poljske živali,

8

ptice pod nebom in ribe v morju, karkoli se izprehaja po morskih stezah.Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji!

9

Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji!