Psalmi 77

1

Načelniku godbe; za Jedutuna. Psalm Asafov. Z glasom svojim hočem vpiti k Bogu, z glasom svojim k Bogu, in nagne uho k meni.

2

Ob dnevi stiske svoje sem iskal Gospoda, roka moja je bila po noči proti nebu iztegnjena neprenehoma, duša moja se je branila pripustiti tolažbo.

3

Spominjam se Boga in stokam, premišljam, in duh moj omaguje. (Sela.)

4

Ne daš mi zatisniti oči, izbegan sem tako, da govoriti ne morem.

5

Čase premišljujem starodavne, prejšnjih vekov leta.

6

Spominjam se ponočne godbe svoje na strune, v srcu svojem premišljam in duh moj preiskuje, govoreč:

7

Ali bi na večne čase zametal Gospod, ali ne bode nikdar več milostiv?

8

Je li pri kralju milost njegova za vselej? Je li konec obljubi njegovi od roda do roda?

9

Ali je pozabil Bog mogočni deliti milost, ali je pa v jezi zaprl usmiljenje svoje? (Sela.)

10

Nato si rečem: To je moja bolezen, leta trpljenja, namenjena mi od desnice Najvišjega.

11

S hvalo bom spominjal dejanj GOSPODOVIH, da, spominjal se bom vseh čudes tvojih od starodavnosti.

12

In premišljal bom vsaktero delo tvoje in o dejanjih tvojih bom razmišljal.

13

O Bog, v svetosti je steza tvoja; kdo je velik Bog mogočni kakor Bog naš?

14

Ti si sam Bog mogočni, čudodelni, pokazal si moč svojo med narodi.

15

Odrešil si s povzdignjeno roko ljudstvo svoje, sinove Jakobove in Jožefove. (Sela.)

16

Videle so te vode, o Bog, videle so te vode in se tresle, da, potresla so se brezna.

17

Izlili so oblaki vode, glas so zagnali gornji oblaki, tudi pšice tvoje so švigale semtertja.

18

Bobnel je grom tvoj v viharju, bliski so razsvetljevali vesoljni svet, potresla se je zemlja in trepetala.

19

Skozi morje je šla pot tvoja in steza tvoja skozi široke vode, kjer sledovi tvoji niso znani.Vodil si kakor čredo ljudstvo svoje po Mojzesu in Aronu.

20

Vodil si kakor čredo ljudstvo svoje po Mojzesu in Aronu.