Psalmi 76

1

Načelniku godbe; na strune. Psalm Asafov in pesem. Znan je v Judu Bog, v Izraelu je veliko ime njegovo.

2

V Salemu je koča njegova in prebivališče njegovo na Sionu.

3

Tamkaj je strl ognjene pšice lokov, ščit in meč in vojsko. (Sela.)

4

Svetel si ti, veličasten, bolj nego gore roparske.

5

Plen so postali srčni korenjaki, zaspali so v svoje spanje, in nobeden tistih junakov ni našel moči v rokah svojih.

6

Od hudovanja tvojega, o Bog Jakobov, sta onemogla voz in konj.

7

Ti, ti si strašen, in kdo more stati pred teboj, kadar se jeziš?

8

Z neba si dal slišati sodbo, zemlja se je zbala in utihnila,

9

ko je na sodbo vstal Bog, da bi rešil vse krotke na zemlji. (Sela.)

10

Res, srd človeški ti je v slavo, z zalogo obilega srda svojega se opašeš.

11

Obetajte in izvršujte obljube GOSPODU, Bogu svojemu; vsi, ki so okoli njega, naj mu prineso dari, strašnemu.Ki uničuje napuh prvakov, strašen je zemeljskim kraljem.

12

Ki uničuje napuh prvakov, strašen je zemeljskim kraljem.