Psalmi 72

1

Psalm Salomonov. Bog, sodbe svoje daj kralju in pravičnost svojo sinu kraljevemu.

2

Sodi naj ljudstvo tvoje pravično in uboge tvoje po pravici.

3

Mir naj ljudstvu gore rodé in griči, po pravičnosti.

4

On oskrbi pravico ubožcem ljudstva, pomoč sinom siromakov, stiskalca pa zdrobi.

5

Bali se te bodo, dokler bo svetilo solnce in dokler trajal mesec, od roda do roda.

6

Pride kakor vlaga na pokošen travnik, kakor deževje, ki namaka zemljo.

7

Pravični bode v cvetu ob času njegovem, in mirú bo obilost, dokler ne izgine luna.

8

In gospodoval bo od morja do morja in od velereke do mej zemlje.

9

Pred njim se bodo klanjali prebivalci puščave, in sovražniki njegovi bodo lizali prah.

10

Kralji tarsiški in kralji z otokov mu bodo nosili dari, kralji iz Sabe in Sebe mu prineso davek.

11

In molili ga bodo vsi kralji, vsi narodi mu bodo služili.

12

Kajti rešil bo siromaka, ki vpije na pomoč, in ubožca, ki mu ni pomočnika.

13

Usmili se slabotnega in potrebnega ter duše potrebnih bo rešil.

14

Zatiranja in silovitosti oprosti njih dušo, ker draga je njih kri v očeh njegovih.

15

In živel bo ubožec, in kralj mu bo dajal zlata sabejskega, in on bo prosil zanj neprestano, ves dan ga blagoslavljal.

16

Preobilo bode žita v deželi, do vrhov gorá, šumel bo kakor Libanon sad njegov; in ljudstva bo zacvetlo po mestih kakor trave zemeljske.

17

Ime njegovo bode vekomaj; dokler bo trajalo solnce, bo poganjalo ime njegovo, in blagoslavljali se bodo v njem in ga blagrovali vsi narodi. —

18

Slava GOSPODU, Bogu, Bogu Izraelovemu, ki sam dela čuda.

19

In slava bodi slavnemu imenu njegovemu vekomaj, in slave njegove naj se napolni vsa zemlja! Amen in Amen!Konec molitev Davida, sina Jesejevega. Knjiga tretja.

20

Konec molitev Davida, sina Jesejevega. Knjiga tretja.