Psalmi 68

1

Načelniku godbe. Davidov psalm in pesem. Da vstane Bog! razkropé se naj neprijatelji njegovi in sovražilci njegovi naj bežé pred njegovim obličjem!

2

Kakor bi puhnil dim, jih puhneš; kakor se staja vosek pri ognju, izginejo naj brezbožni izpred Božjega obličja.

3

Pravični pa naj se veselé, poskakujejo pred Bogom in se veselé v radosti.

4

Pojte Bogu, prepevajte psalme njegovemu imenu, pripravite pot njemu, ki se pelje po puščavah, GOSPOD mu je ime, in radujte se pred njim.

5

Oče je sirotam in sodnik vdovam Bog v prebivališču svetosti svoje.

6

Bog množi samotarje v rodovine, pelje vklenjene iz spon v blaginjo; uporniki pa prebivajo v kraju presuhem.

7

O Bog, ko si šel na čelu ljudstva svojega, ko si stopal po puščavi (Sela),

8

tresla se je zemlja, tudi nebesa so se rosila od pričujočnosti Božje, pa tisti Sinaj je trepetal od pričujočnosti Boga, Boga Izraelovega.

9

Dež preobilen si rosil, o Bog; dediščino svojo, ko je hirala, si oživljal.

10

Krdelo tvoje je prebivalo v njej; ti si jo pripravil po dobroti svoji siromaku, o Bog.

11

Gospod dá besedo, in njih, ki naj bi blagovest oznanjale, bo velika množica.

12

Kralji vojnih krdel zbežé, zbežé, in ona, ki biva doma, bo delila plen.

13

Ko boste ležali med ograjami, bodete podobni perutim goloba, ki so prevlečene s srebrom in njega perje z zelenorumenim zlatom.

14

Ko Vsemogočni razkropi kralje v tej deželi, bode svetlo, kakor da je Zalmon s snegom posut.

15

Gora Božja je gora Basánska, vrhovata gora je gora Basanska.

16

Zakaj gledate nevoščljivo, gore vrhovate, na goro, ki si jo je Bog želel za svoj sedež? GOSPOD tudi bo prebival tu vekomaj.

17

Voz Božjih je dvakrat deset tisoč, tisoč krat tisoč; Gospod je med njimi, kakor na Sinaju, v svetišču.

18

Šel si gori v višavo, ujeto si peljal ujetnikov množico, prejel si darove med ljudmi, celo od upornikov, da prebiva med njimi GOSPOD, Bog.

19

Slavljen bodi Gospod! dan za dnevom nosi breme naše; on, Bog mogočni, je naše zveličanje. (Sela.)

20

On, Bog mogočni, je nam Bog za vsaktero pomoč, in pri Jehovi, Gospodu, je rešitev tudi iz smrti.

21

Gotovo, Bog razbije glavo sovražnikov svojih, teme lasato njega, ki hodi neprestano v krivicah svojih.

22

Rekel je bil Gospod: Iz Basana pripeljem nazaj, nazaj jih pripeljem iz globočin morja,

23

da pomočiš nogo svojo v kri in jezik psov tvojih delež svoj ima na sovražnikih.

24

Videli so svečanostni izprevod tvoj, o Bog, svečanostni izprevod Boga mojega, kralja mojega, v svetišče:

25

spredaj so šli pevci, potem godci na strune sredi deklic, ki so bile na bobnice.

26

V zborih slavíte Boga, Gospoda, kateri ste iz vira Izraelovega!

27

Tam je Benjamin, najmlajši, njih gospodar, knezi Judovi in njih krdelo, knezi Zabulonovi, knezi Neftalijevi.

28

Bog tvoj je zapovedal, da bodi moč tvoja. Ohrani v moči, o Bog, kar si učinil za nas.

29

Zaradi templja tvojega v Jeruzalemu ti prineso kralji darila.

30

Zagrozi zverini v trstju, čredi juncev s teleti ljudstev; vsak se ti podvrže s kosovi srebra. Razkropi ljudstva, ki jih vojske veselé!

31

Pridejo velikaši iz Egipta, Etiopija hitro iztegne roke svoje proti Bogu.

32

Kraljestva zemlje, pojte Bogu, psalme prepevajte Gospodu, (Sela)

33

njemu, ki se pelje po nebesih nebes, ki so od starodavna; glej, glas svoj daje slišati, glas krepak.

34

Dajajte moč Bogu! Veličastvo njegovo je nad Izraelom in moč njegova v višavah.Strašen si, Bog, iz svetišč svojih; Bog mogočni Izraelov daje moč in obilo sile svojemu ljudstvu. Proslavljen bodi Bog!

35

Strašen si, Bog, iz svetišč svojih; Bog mogočni Izraelov daje moč in obilo sile svojemu ljudstvu. Proslavljen bodi Bog!