Psalmi 66

1

Načelniku godbe. Pesem in psalm. Ukajte Bogu po vsej zemlji!

2

S strunami pojte o slavi njegovega imena, slavo pridevajte hvali njegovi!

3

Govorite Bogu: Kako strašna so dela tvoja! Zavoljo velike moči tvoje se ti z laskanjem vdajajo sovražniki tvoji.

4

Vsa zemlja se ti bo klanjala in ti psalme prepevala, vsi bodo pevali o tvojem imenu. (Sela.)

5

Pridite in glejte velika dela Božja, strašen je v dejanju proti sinovom človeškim!

6

Morje je izpremenil v suho, prek velike reke so šli peš; tam smo se radovali v njem.

7

Z močjo svojo gospoduje vekomaj, oči njegove opazujejo narode; kateri so uporni, naj se ne povišujejo pri sebi! (Sela.)

8

Slavite, ljudstva, našega Boga in glas hvale njegove naj se razlega!

9

Ki je dušo našo postavil v življenje in ni pripustil, da omahnejo noge naše.

10

Kajti izkušal si nas, o Bog, z ognjem si nas izčistil, kakor se čisti srebro.

11

Peljal si nas v mrežo, del si nam težko breme na ledja.

12

Storil si, da so jezdili ljudje čez glavo našo, šli smo skozi ogenj in skozi vodo; a slednjič si nas pripeljal v obilo blaginjo.

13

Z žgalnimi darovi pojdem v hišo tvojo in ti opravim svoje obljube,

14

ki so jih izrekle ustne moje in govorila usta moja v stiski moji.

15

Žgalne daritve pitanih ovác ti prinesem in kadilo ovnov, daroval bom vole s kozliči vred. (Sela.)

16

Pridite, poslušajte vsi, ki se bojite Boga, da povem, kaj je storil duši moji.

17

K njemu sem klical s svojimi usti in hvalnica mi je bila na jeziku.

18

Ako bi se bil namenil v hudobnost v svojem srcu, Gospod bi ne bil slišal.

19

Ali slišal je Bog, ozrl se je v prošnje moje glas.Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel prošnje moje in mi ni odtegnil milosti svoje.

20

Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel prošnje moje in mi ni odtegnil milosti svoje.