Psalmi 63

1

Psalm Davidov, ko je bil v puščavi Judovi. O Bog, Bog mogočni moj si ti, zgodaj te iščem; po tebi žeja dušo mojo, po tebi hrepeni meso moje v deželi suhi in pusti, kjer ni vodá.

2

Tako sem te gledal v svetem kraju, da bi videl tvojo moč in slavo tvojo.

3

Kajti boljša je milost tvoja od življenja; hvalijo naj te ustne moje!

4

Tako te bom slavil, dokler bodem živ, v imenu tvojem bom povzdigaval roke svoje.

5

Kakor mozga in tolšče se nasiti duša moja, in z blagoglasnimi ustnami te bodo hvalila usta moja;

6

ko se spominjam tebe na ležišču svojem, vse nočne straže so misli moje pri tebi.

7

Kajti bil si mi velika pomoč, zato bom radostno prepeval v senci peruti tvojih.

8

Duša moja se tebe drži in gre za teboj, ko me podpira desnica tvoja.

9

Ali oni, ki preže na pogubo duše moje, pojdejo v najspodnje kraje zemlje.

10

Izročeni bodo oblasti meča, lisicam bodo v delež.Toda kralj se bo radoval v Bogu, ponašal se bo, kdorkoli priseza pri njem; kajti zamašila se bodo usta laž govorečim.

11

Toda kralj se bo radoval v Bogu, ponašal se bo, kdorkoli priseza pri njem; kajti zamašila se bodo usta laž govorečim.