Psalmi 6

1

Načelniku godbe; s strunami, za globoke glasove. Psalm Davidov. GOSPOD, v jezi svoji me ne karaj, niti v srdu svojem me ne kaznuj.

2

Milosten mi bodi, GOSPOD, ker opešal sem, ozdravi me, GOSPOD, ker preplašene so kosti moje

3

in duša moja je preplašena silno – ti pa, o GOSPOD, doklej?

4

Povrni se, GOSPOD, otmi dušo mojo, reši me zaradi milosti svoje.

5

Kajti spomina nate v smrti ni, v grobu [Hebr. šeol.] kdo bi te slavil?

6

Utrujen sem v zdihovanju svojem, vsako noč močim s solzami posteljo svojo, plava mi ležišče v solzah preobilih.

7

Otemnelo je od žalovanja oko moje, postaralo se je zbok zatiralcev mojih.

8

Poberite se od mene vsi, ki delate krivico, ker GOSPOD je slišal mojega joka glas.

9

Slišal je GOSPOD prošnjo mojo, GOSPOD sprejme molitev mojo.Osramočeni bodo in silno se preplašijo vsi sovražniki moji, odriniti morajo v sramoti naglo.

10

Osramočeni bodo in silno se preplašijo vsi sovražniki moji, odriniti morajo v sramoti naglo.