Psalmi 58

1

Načelniku godbe; kakor ‚Ne pogubi!‘ Davidova zlata pesem. Ali res v molčanju govorite pravičnost? po pravici li sodite, sinovi človeški?

2

Ne, v srcu počenjate hudodelstvo, v deželi tehtate rok svojih silovitost.

3

Spačeni so brezbožniki od rojstva, tavajo od materinega telesa, laž govoreč.

4

Strup imajo podoben kačjemu strupu, so kakor gluh gad, ki si maši uho,

5

ki ne posluša glasu rotilcev, ne čarodeja, ki je vešč zagovoru.

6

O Bog, zdróbi jim zobe v njih ustih, mladih levov kočnike izderi, GOSPOD!

7

Stopé se naj kakor voda, ki se razteče; ko nastavi sovražnik pšice svoje, naj bodo, kakor bi jih bil kdo okrnil.

8

Bodo naj kakor polž, ki se topi in gine, kakor žene splav, ki ni videl solnca.

9

Še preden občutijo vaši lonci ogenj od trnja, odpravi Bog z vihrom surovo meso in žar.

10

Radoval se bo pravični, ko bo videl maščevanje, noge svoje bo umival v krvi brezbožnikovi.In ljudje poreko: Zares, je plačilo za pravičnega, zares, je Bog, ki sodi na zemlji.

11

In ljudje poreko: Zares, je plačilo za pravičnega, zares, je Bog, ki sodi na zemlji.