Psalmi 51

1

1 Načelniku godbe. Psalm Davidov, ko je prišel k njemu Natan prorok, potem ko se je bil sešel z Batsebo. Milosten mi bodi, o Bog, po dobroti svoji, po obilosti svojega usmiljenja izbriši pregrehe moje.

2

Čisto me operi krivice moje in greha mojega me očisti.

3

Kajti pregrehe svoje spoznavam in greh moj mi je vedno pred očmi.

4

Tebi, tebi samemu sem grešil in storil, kar je zlo tvojim očem, da se ti izkažeš pravičnega, kadar govoriš, in čistega, kadar sodiš.

5

Glej, v krivici sem se rodil in v grehu me je spočela mati moja.

6

Glej, ti želiš resničnost v notranjščini, zato mi v skritosti srca razodevaj modrost svojo.

7

Očisti me z izopom, da bodem čist, operi me, da bodem bel bolj nego sneg.

8

Daj mi slišati veselje in radost, da veselja poskakujejo kosti, ki si jih potrl.

9

Skrij srdito obličje svoje grehom mojim in vse krivice moje izbriši.

10

Srce čisto mi ustvari, o Bog, in trdnega duha ponovi v meni.

11

Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svetega Duha svojega ne jemlji od mene.

12

Povrni mi zopet veselje zveličanja svojega in z duhom radovoljnosti me podpiraj.

13

Učil bom prestopnike pota tvoja, in grešniki se povrnejo k tebi.

14

Reši me krivde prelite krvi, o Bog, Bog zveličanja mojega, in radostno bo hvalil jezik moj pravičnost tvojo.

15

Gospod, odpri moje ustne, in usta moja bodo oznanjala hvalo tvojo.

16

Ker ti se ne veseliš daritev, pač bi jih dal rad, tudi žgalnih daritev ne maraš.

17

Daritve Božje so duh potrt, srca potrtega in pobitega, o Bog, ne zametaš.

18

Z dobrotami obsiplji Sion po blagovoljnosti svoji, sezidaj zidovje jeruzalemsko.Tedaj se boš veselil daritev pravičnosti, žgalnih in celih daritev, tedaj bodo pobožni pokladali junce tebi na oltar.

19

Tedaj se boš veselil daritev pravičnosti, žgalnih in celih daritev, tedaj bodo pobožni pokladali junce tebi na oltar.