Psalmi 5

1

Načelniku godbe; s piščalmi. Psalm Davidov. Besede moje čuj, GOSPOD, ozri se na premišljevanje moje.

2

Poslušaj vpitja mojega glas, Kralj moj in Bog moj, kajti k tebi molim.

3

GOSPOD, zgodaj boš slišal glas moj, zgodaj položim prošnjo pred teboj in bom čakal.

4

Ker ti nisi Bog mogočni, ki bi mu bila všeč brezbožnost, hudobnež ne sme bivati pred teboj.

5

Samohvalniki ne zdrže pred očmi tvojimi, sovražiš vse, ki delajo krivico.

6

Pogubiš nje, ki govore laž; moža krvoželjnega in zvijačnega mrzi GOSPOD.

7

Jaz pa vnidem, obdan z obilostjo milosti tvoje, v hišo tvojo, priklonim se proti hramu svetosti tvoje v svetem strahu tvojem.

8

GOSPOD, vodi me v pravičnosti svoji zavoljo zalezovalcev mojih, ravno stóri pot svojo pred menoj.

9

Zakaj v njih ustih ni nič resničnega, njih notranjost je poguba, grob odprt njih grlo, z jezikom svojim se dobrikajo zvijačno.

10

Pokori jih, o Bog, padejo naj po naklepih svojih; pahni jih doli v obilosti njih pregreh, ker se upirajo zoper tebe.

11

In veselili se bodo vsi, ki pribegajo k tebi, in na veke bodo prepevali, ker si jim bramba, in radovali se bodo v tebi ljubitelji tvojega imena.Zakaj ti blagoslavljaš pravičnega, ti, GOSPOD, delaš, da ga milost krije kakor ščit.

12

Zakaj ti blagoslavljaš pravičnega, ti, GOSPOD, delaš, da ga milost krije kakor ščit.