Psalmi 47

1

Načelniku godbe. Sinov Korahovih psalm. Vsa ljudstva ploskajte z rokami, ukajte Bogu z donečim glasom!

2

Kajti GOSPOD, Najvišji, je strašen, kralj velik nad vso zemljo.

3

Ljudstva nam sili v oblast, narode pod noge naše.

4

Odbira nam posestvo naše, ponos Jakoba, ki ga je ljubil. (Sela.)

5

Bog je šel v višavo z veselim glasom, GOSPOD s trombe bučanjem.

6

Pevajte Bogu, pevajte psalme, pevajte Kralju našemu, pevajte psalme!

7

Zakaj vse zemlje kralj je Bog, pevajte psalme poučno.

8

Bog kraljuje nad narodi, Bog sedi na prestolu svetosti svoje.Plemenitniki narodov so se zbrali v ljudstvo Boga Abrahamovega; zakaj Božji so zaščitniki zemlje, silno je vzvišen.

9

Plemenitniki narodov so se zbrali v ljudstvo Boga Abrahamovega; zakaj Božji so zaščitniki zemlje, silno je vzvišen.