Psalmi 46

1

Načelniku godbe; psalm sinov Korahovih; za visoke glasove. Hvalna pesem. Bog nam je pribežališče in moč, v stiskah pomoč najhitrejša.

2

Zato se pa ne bojimo, čeprav se premakne zemlja, če se gore pogreznejo v globino morja.

3

Šumé naj in se penijo njegove vode, in gore naj se gibljejo od navala njegovega. (Sela.)

4

Je reka, potoki njeni razveseljujejo mesto Božje, kraj presveti prebivališč Najvišjega.

5

Bog je v sredi njegovi, ne gane se, Bog mu pomore zjutraj ob svitu.

6

Ko hrume narodi in se gibljejo kraljestva, oglasi se on, in taja se zemlja.

7

GOSPOD vojnih krdel je z nami, grad visok je nam Bog Jakobov. (Sela.)

8

Pridite, glejte dela GOSPODOVA, kakšno pustošenje je naredil na zemlji.

9

Vojske mirí tja do krajev zemlje, lok lomi in sulico krši, bojne vozove sežiga z ognjem.

10

„Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog! Povišan naj bodem med narodi, povišan na zemlji.“GOSPOD vojnih krdel je z nami, grad visok je nam Bog Jakobov. (Sela.)

11

GOSPOD vojnih krdel je z nami, grad visok je nam Bog Jakobov. (Sela.)