Psalmi 4

1

Načelniku godbe; z godbo na strune.Psalm Davidov. Ko kličem, odgovori mi, o Bog pravičnosti moje, ki si mi v stiski napravil prostora; milosten mi bodi in poslušaj molitev mojo.

2

Sinovi odličnih mož, doklej bode slava moja v nečast? Boste li ljubili ničemurnost in iskali laži? (Sela.)

3

Spoznajte vendar, da si je GOSPOD posebe odbral pobožnega; GOSPOD čuje, ko kličem k njemu.

4

Prestrašite se in ne grešite; razgovarjajte se v srcu svojem na ležiščih svojih in pomirite se! (Sela.)

5

Darujte daritve pravičnosti in upajte v GOSPODA!

6

Mnogi govore: „O da bi uživali dobro!“ Dvigni nad nas svetlobo obličja svojega, GOSPOD!

7

Ti si mi dal veselja v srce, več nego ga imajo oni, ko se jim žita in vina obrodi na prebitek.V miru ležem in zdajci zaspim, zakaj ti, GOSPOD, mi v samoti daješ, da prebivam brez skrbi.

8

V miru ležem in zdajci zaspim, zakaj ti, GOSPOD, mi v samoti daješ, da prebivam brez skrbi.