Psalmi 37

1

Psalm Davidov. Ne srdi se zaradi hudobnežev, ne zavidaj njim, ki delajo krivico.

2

Ker hitro se pokosé kakor trava in zvenejo kakor bujno zelenje.

3

Upaj v GOSPODA in delaj dobro, prebivaj v deželi in goji zvestobo.

4

In razveseljuj se v GOSPODU, in on ti dá, česar želi srce tvoje.

5

Zvrni na GOSPODA žitja svojega pot in upaj vanj; on vse prav stori.

6

In stori, da zasije kakor luč pravičnost tvoja in pravica tvoja kakor opoldansko solnce.

7

Molčé se naslanjaj na GOSPODA in čakaj ga strpljivo, ne srdi se zaradi njega, ki ima srečo na poti svoji, zaradi moža, ki izvršuje hude naklepe.

8

Odjenjaj od jeze in pústi togoto, ne srdi se, ker bi le hudo storil.

9

Zakaj hudodelniki bodo iztrebljeni, čakajoči pa GOSPODA bodo podedovali deželo.

10

Še malo namreč, in brezbožnika ne bo več, in ogledoval boš mesto njegovo, a njega ne bode.

11

Krotki pa bodo podedovali deželo in se radovali v obilosti miru.

12

Brezbožnik hudo misli zoper pravičnega in škriplje z zobmi proti njemu.

13

Gospod pa se mu smeje, ker vidi, da prihaja dan njegov.

14

Meč so potegnili brezbožni in lok svoj napeli, da podero ubožca in siromaka, da pobijejo tiste, ki pošteno živé.

15

A njih meč jim predere srce in njih loki se zdrobe.

16

Boljše je malo, kar ima pravičnik, nego velika bogastva brezbožnikov.

17

Kajti roke brezbožnih bodo strte, pravične pa podpira GOSPOD.

18

GOSPOD pozna dneve popolnoma mu vdanih, in njih dediščina ostane vekomaj.

19

Ne bodo osramočeni ob hudem času in v dnevih lakote bodo nasičeni.

20

Toda brezbožni poginejo, in sovražniki GOSPODA bodo kakor krasota livad, minevajo in izginejo kakor dim.

21

Napósodo jemlje brezbožnik, a ne vrne, pravičnik pa je milosten in darežljiv.

22

Kajti blagoslovljenci Božji podedujejo deželo, katere pa prokletstvo Njegovo zadene, bodo iztrebljeni.

23

GOSPOD utrjuje stopinje vrlega moža in pot njegova Mu je po volji.

24

Kadar pade, ne obleži, ker GOSPOD podpira roko njegovo.

25

Mlad sem bil in sem se postaral, a nisem videl pravičnega zapuščenega, ne otrok njegovih prositi kruha.

26

Ves dan deli miloščino in posoja, in v blagoslovu je seme njegovo.

27

Odstopi od hudega in delaj dobro, in prebival boš v deželi vekomaj.

28

Kajti GOSPOD ljubi pravico in ne zapusti svetih svojih, na veke jih bo hranil; seme brezbožnikov pa se iztrebi.

29

Pravični podedujejo deželo in prebivali bodo večno v njej.

30

Pravičnega usta uče modrost in jezik njegov govori pravico.

31

V srcu njegovem je postava njegovega Boga, neomahljivi mu bodo koraki.

32

Brezbožnik zalezuje pravičnika in ga želi umoriti.

33

A GOSPOD ga ne pusti v roki njegovi, tudi ga ne obsodi, ko ga bodo sodili.

34

Čakaj GOSPODA in drži se poti njegove, tedaj te poviša, da podeduješ deželo; ko bodo iztrebljeni brezbožni, boš videl.

35

Videl sem brezbožnika silovitega, in razprostiral se je kakor zeleneče drevo v domači zemlji.

36

In šel sem mimo, in glej, ni ga bilo več, in iskal sem ga, a ni ga bilo najti.

37

Opazuj poštenega in glej pravičnega: res, bodočnost ima mož miru.

38

Prestopniki pa poginejo vsi skupaj, zarod brezbožnik se iztrebi.

39

A rešitev pravičnih je od GOSPODA, on je njih zavetišče ob času stiske.In pomaga jim GOSPOD ter jih otimlje, otimlje jih brezbožnikov in jih rešuje, ker so pribegli v zavetje k njemu.

40

In pomaga jim GOSPOD ter jih otimlje, otimlje jih brezbožnikov in jih rešuje, ker so pribegli v zavetje k njemu.