Psalmi 36

1

Načelniku godbe. Psalm hlapca GOSPODOVEGA, Davida. Sodba o grehotnosti brezbožnika se glasi v srca mojega globini: Pred očmi njegovimi ni strahu Božjega.

2

Kajti pregreha se mu sladká v oči, da se ne bo našla krivica njegova in sovražila.

3

Besede ust njegovih so zloba in zvijača, opustil je razum, da bi delal dobro.

4

Zlobo izmišlja v postelji svoji, stopa na pot, ki ni dobra, hudo se mu ne gnusi.

5

GOSPOD, do nebes sega milost tvoja, zvestoba tvoja do najvišjih oblakov.

6

Pravičnost tvoja je kakor gore Božje, sodbe tvoje kakor velika globočina; ljudi in živali ohranjaš, GOSPOD.

7

Kako dragocena je milost tvoja, Bog, in sinovi človeški pribegajo v senco peruti tvojih.

8

Nasičujejo se od obilosti hiše tvoje, in iz reke sladkosti svoje jih napajaš.

9

Kajti pri tebi je življenja vir, v svetlobi tvoji vidimo svetlobo.

10

Ohrani milost svojo njim, ki te poznajo, in pravičnost svojo tistim, ki so pravega srca.

11

Ne zadeni me prevzetnega noga in roka krivičnih naj me ne prežene.Glej, tam so padli hudodelniki, na tleh ležé in ne morejo vstati!

12

Glej, tam so padli hudodelniki, na tleh ležé in ne morejo vstati!