Psalmi 33

1

Radujte se, pravični, v GOSPODU, poštenim se spodobi hvalno petje.

2

Slavite GOSPODA s citrami, z desetostrunjem mu pojte psalme.

3

Pojte mu novo pesem, krepko udarjajte na strune z radostnim vpitjem.

4

Ker prava je beseda GOSPODOVA in vsako delo njegovo se vrši v zvestobi.

5

Pravičnost ljubi in sodbo, milosti GOSPODOVE polna je zemlja.

6

Z besedo GOSPODOVO so ustvarjena nebesa in z dihom ust njegovih vsa vojska nebeška.

7

Morske vode zbira kakor na kup in v shrambe deva valove.

8

Boj se GOSPODA vsa zemlja, pred njim naj trepetajo vsi prebivalci sveta.

9

Kajti on je rekel, in se je zgodilo, on je zapovedal, in stalo je trdno.

10

GOSPOD uničuje narodov sklepe, misli ljudstev podira.

11

Sklep GOSPODOV pa ostane vekomaj, misli srca njegovega od roda do roda.

12

Blagor narodu, čigar Bog je GOSPOD, ljudstvu, katero si je izvolil v dediščino.

13

Iz nebes gleda GOSPOD, vidi vse sinove človeške.

14

Z mesta prebivališča svojega gleda na vse prebivalce zemlje,

15

on, ki obrazuje srca njih vseh, ki pazi na vsa njih dela.

16

Ni ga kralja, ki bi se rešil z množico krdel, junak se ne otme z veliko močjo.

17

Vara se, kdor se upa s konjem rešiti, velika moč njegova ga na varno ne odnese.

18

Glej, GOSPOD vpira oko svoje na njé, ki se ga bojé, na njé, ki čakajo milosti njegove;

19

da reši smrti njih dušo in jih žive ohrani v lakoti.

20

Duša naša čaka GOSPODA, on je pomoč naša in ščit naš.

21

Kajti v njem se razveseli srce naše, ker smo zaupali njegovemu svetemu imenu.Milost tvoja, o GOSPOD, bodi nad nami, kakor te zaupno čakamo.

22

Milost tvoja, o GOSPOD, bodi nad nami, kakor te zaupno čakamo.