Psalmi 26

1

Psalm Davidov. Za sodnika mi bodi, GOSPOD, ker sem hodil v brezgrajnosti svoji; in v GOSPODA sem upal, ne omahnem.

2

Izkušaj me, GOSPOD, in preišči me, z ognjem preizkusi obisti moje in srce moje.

3

Zakaj milost tvoja mi je pred očmi in neprestano hodim v resnici tvoji.

4

Ne posedam z ničemurnimi ljudmi in z licemerci se ne shajam.

5

Hudobnežev zbor sovražim in z brezbožniki nočem sedeti.

6

V nedolžnosti umivam roke svoje, oltar tvoj hočem obhajati, o GOSPOD,

7

da zapojem hvalno pesem in oznanjam vsa čuda tvoja.

8

GOSPOD, prebivališče ljubim hiše tvoje in mesto, kjer prebiva slava tvoja.

9

Ne pograbi z grešniki duše moje in z možmi krvoželjnimi življenja mojega.

10

V njih rokah je hudodelstvo, desnica njih je polna daril podkupnih.

11

Jaz pa hodim v brezgrajnosti svoji, reši me in milost mi stóri.Noga moja stoji na ravnem, v zborih bom slavil GOSPODA.

12

Noga moja stoji na ravnem, v zborih bom slavil GOSPODA.