Psalmi 19

1

Načelniku godbe. Psalm Davidov. Nebesa oznanjajo slavo Boga mogočnega in delo rok njegovih kaže oblok nebesni.

2

Dan kliče dnevu vest o njem in noč poroča noči.

3

Ni govora, ne besed, a vendar umejo njih glas.

4

Po vsej zemlji se razlega njih oznanilo, do kraja vesoljnega sveta njih govor; solncu pa je postavil šator na njih.

5

In ono izhaja kakor ženin iz stanice svoje, raduje se kakor korenjak, da poteče svojo pot.

6

Od kraja nebes je vzhod njegov in tek njegov do njih roba, in ničesar ni, kar bi se skrilo njegovemu žaru.

7

Postava GOSPODOVA je popolna, oživlja dušo; pričevanje GOSPODOVO zanesljivo, modrost daje nevednemu;

8

zapovedi GOSPODOVE so prave, razveseljujejo srce; povelje GOSPODOVO čisto, razsvetljuje oči;

9

strah GOSPODOV je čist, vekomaj ostane; sodbe GOSPODOVE zgolj resnica, pravične so vse;

10

zaželjene bolj nego zlato, da, nego mnogo čistega zlata, in slajše nego med, nego samotok medeni.

11

Služabnik tvoj prejema tudi opomine po njih; kdor jih hrani, plačilo ima veliko.

12

A zmote – kdo jih zaznava? I skritih me odveži pregreškov!

13

Tudi grehov iz prezaupnosti obvaruj služabnika svojega, da ne gospodujejo meni; tedaj bodem brez madeža in čist velike pregrehe.Prijetne naj bodo ust mojih besede in srca mojega premišljevanje pred teboj, o GOSPOD, skala moja in odrešenik moj!

14

Prijetne naj bodo ust mojih besede in srca mojega premišljevanje pred teboj, o GOSPOD, skala moja in odrešenik moj!