Psalmi 18

1

Načelniku godbe. Psalm Davida, hlapca GOSPODOVEGA, ki je govoril GOSPODU te pesmi besede v dan, ko ga je bil rešil GOSPOD iz pesti vseh sovražnikov njegovih in iz roke Savlove; in rekel je: Srčno te ljubim, o GOSPOD, moja moč.

2

GOSPOD je skala moja in visoki grad moj in rešitelj moj, Bog mogočni moj, zavetje moje, kamor pribegam, ščit moj in rešenja mojega rog, visoka trdnjava moja.

3

GOSPODA kličem, ki je hvale vreden, in tako se rešujem sovražnikov svojih.

4

Objele so me smrti vezi in hudourniki pogube so me prestrašili;

5

pekla [Hebr. šeol.] vezi so me obdale, smrtne zanke so me zajele.

6

V stiski svoji sem klical GOSPODA in k Bogu svojemu sem vpil; iz svetišča svojega je začul moj glas in vpitje moje pred njim je prišlo do ušes njegovih.

7

Tu se je zgenila in stresla zemlja, tudi podstave gorá so se zmajale, gibale so se, ker se je srdil.

8

Dim se je valil iz nosnic njegovih in ogenj požrešen iz ust njegovih, žerjavica goreča je prhala od njega.

9

Nagnil je nebo ter stopil doli, in oblačna temota mu je bila pod nogami.

10

In sedeč na kerubu, je letel in plaval na vetra perutih.

11

Temo si je napravil za ogrinjalo, za šator svoj okoli sebe, mrak vodá in roje oblakov.

12

Iz svita pred njim je švigala skozi oblake njegove toča in žerjavica ognjena.

13

Na nebesih je grmel GOSPOD in Najvišji je dal slišati svoj glas – toča in žerjavica ognjena.

14

In izstrelil je pšice svoje in sovražnike razkropil, metal je strelo za strelo, in jih je izbegal.

15

In prikazale so se struge vodá, in odgrnile so se podstave vesoljne zemlje od svarjenja tvojega, GOSPOD, od sape jeze tvoje.

16

Iz višine je posegel in me prijel, potegnil me je iz mnogih vodá.

17

Rešil me je neprijatelja mojega močnega in sovražilcev mojih, krepkejših od mene.

18

Naskočili so me v dan nesreče moje, a GOSPOD mi je bil podpora,

19

in me je izpeljal na plano, rešil me je, ker me je ljubil.

20

Podelil mi je GOSPOD po pravičnosti moji, po čistosti mojih rok mi je povrnil;

21

kajti držal sem se potov GOSPODOVIH ter se nisem zlobno odvrnil od Boga svojega.

22

Zakaj vse sodbe njegove so pred mojimi očmi, in postav njegovih ne zavračam od sebe.

23

In bil sem mu popolnoma vdan ter sem se pazil, da ne ravnam krivično.

24

Zato mi je povrnil GOSPOD po pravičnosti moji, po čistosti mojih rok pred njegovimi očmi.

25

Dobrotljivemu se izkazuješ dobrotljivega, popolnoma vdanemu se izkazuješ popolnega;

26

čistemu se kažeš čistega, ali popačenemu nasprotuješ.

27

Zakaj ti otimlješ ljudstvo ubogo, prevzetne oči pa ponižuješ.

28

Da, svetilo moje razsvetljuješ; GOSPOD, moj Bog, razjasnjuje moje tmine.

29

S teboj namreč prodiram skozi krdelo in z Bogom svojim preskakujem zid.

30

Tega Boga mogočnega pot je brezmadežna, govor GOSPODOV ves čist; ščit je vsem, ki pribegajo k njemu.

31

Ker kdo je Bog razen GOSPODA? in kdo skala razen našega Boga?

32

Ta Bog mogočni, ki me opasuje z močjo in brezmadežno dela mojo pot.

33

Dela, da so moje noge kakor jelenje, in me stavi na višino mojo.

34

Vadi za boj roke moje, da napnem z ramo svojo lok bronasti.

35

Dal si mi tudi zveličanja svojega ščit, in desnica tvoja me je podpirala in ljubeznivost tvoja me je poveličala.

36

Razširil si prostor korakom mojim pod mano, in členki mojih nog niso omahovali.

37

Zasledoval sem sovražnike svoje in jih dohitel, in nisem se vrnil, dokler jih nisem izničil.

38

Zdrobil sem jih tako, da ne morejo več vstati, padli so mi pod noge.

39

Ker ti si me opasal z močjo za vojsko, upognil si podme nje, ki so se vzpenjali zoper mene.

40

In zapodil si v beg nasprotnike moje, sovražilce moje, da jih ugonobim.

41

Vpili so, a ni ga bilo, ki bi jih rešil, h GOSPODU so vpili, a ni jim odgovoril.

42

Tu sem jih strl, da so kakor prah pred vetrom, kakor blato na ulicah sem jih poteptal.

43

Otel si me iz prepirov ljudstva in postavil narodom za glavo; ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi je služilo.

44

Le slišali so o meni, in so se mi pokorili, tujci so se mi vdajali z laskanjem.

45

Tujci so v strahu koprneli in pritrepetavali iz gradov svojih.

46

Živ je GOSPOD; in slavljena bodi skala moja in naj se povišuje Bog rešenja mojega;

47

Bog ta mogočni, ki mi daje maščevanje in spravlja ljudstva podme;

48

ki me rešuje sovražnikov mojih; da, ti si me povzdignil nadnje, ki vstajajo zoper mene, možu silovitemu si me iztrgal.

49

Zatorej te bom hvalil med narodi, GOSPOD, in psalme prepeval tvojemu imenu.On daje rešenje, veliko in obilo, kralju svojemu in izkazuje milost maziljencu svojemu, Davidu in semenu njegovemu na veke.

50

On daje rešenje, veliko in obilo, kralju svojemu in izkazuje milost maziljencu svojemu, Davidu in semenu njegovemu na veke.