Psalmi 150

1

Aleluja! Hvalite Boga mogočnega v svetišču njegovem, hvalite ga v veličastva njegovega gradu!

2

Hvalite ga zaradi junaških činov njegovih, hvalite ga po velikem veličastvu njegovem!

3

Hvalite ga s trombe glasom, hvalite ga s citrami in harfami!

4

Hvalite ga z bobni in s plesom, hvalite ga s strunami in piščalmi!

5

Hvalite ga z miloglasnimi cimbali, hvalite ga z gromkimi cimbali! —Vsak duh naj hvali GOSPODA! Aleluja!

6

Vsak duh naj hvali GOSPODA! Aleluja!