Psalmi 15

1

Psalm Davidov. GOSPOD, kdo sme prebivati v šatoru tvojem, kdo stanovati na gori svetosti tvoje?

2

Kdor živi brezmadežno in ravna pravično ter govori resnico iz srca svojega;

3

kdor ne obrekuje z jezikom svojim, ne dela hudega bližnjemu svojemu in ne obklada s sramoto soseda svojega;

4

v čigar očeh je zaničevan od Boga zavrženi, spoštuje pa nje, ki se bojé GOSPODA; ko priseže, čeprav v škodo svojo, ne prevrača besede;kdor ne lihvari z denarjem svojim in darila ne sprejme zoper nedolžnega. Kdor tako ravna, ne omahne nikdar.

5

kdor ne lihvari z denarjem svojim in darila ne sprejme zoper nedolžnega. Kdor tako ravna, ne omahne nikdar.