Psalmi 149

1

Aleluja! Pojte GOSPODU pesem novo in hvalo njegovo v zboru svetih njegovih!

2

Izrael naj se veseli v njem, ki ga je ustvaril, sinovi sionski naj se radujejo v Kralju svojem.

3

Hvalijo naj ime njegovo s plesom, z bobnom in s strunami naj mu psalme prepevajo.

4

Kajti veseli se GOSPOD ljudstva svojega, krotke diči z zveličanjem.

5

Radujejo se naj v slavi sveti njegovi, pojó naj od veselja na ležiščih svojih.

6

Hvala, povišujoča Boga mogočnega, naj jim polni grlo in meč dvorezni naj imajo v roki svoji,

7

da izvršé maščevanje nad narodi in pokoré ljudstva,

8

da zvežejo z verigami njih kralje in njih plemenitnike z vezmi železnimi:da nad njimi izvršé sodbo, ki je pisana. Čast je to vsem svetim njegovim. Aleluja!

9

da nad njimi izvršé sodbo, ki je pisana. Čast je to vsem svetim njegovim. Aleluja!