Psalmi 147

1

Hvalite GOSPODA! Zakaj dobro je pevati psalme Bogu našemu, ker prijetno je to, in spodobno je hvaljenje.

2

Stavitelj Jeruzalema je GOSPOD, on zbira razkropljence Izraelove.

3

On ozdravlja potrte v srcu in obvezuje njih rane;

4

prešteva zvezd število, kliče jih, kolikor jih je, po imenih.

5

Velik je Gospod naš in mnoga moč njegova, modrost njegova je brezmerna.

6

Krotke podpira GOSPOD, brezbožnike pa potiska prav do tal.

7

Pojte hvalne pesmi GOSPODU, s strunami prepevajte psalme Bogu našemu!

8

Ki zagrinja z gostimi oblaki nebo, ki pripravlja dež zemlji, ki daje, da seno rojevajo gore.

9

Živini daje njen živež in mladim krokarjem, ki čivkajo.

10

Moči konjeve se ne veseli, stegna vojščakova mu niso po volji.

11

Po volji so GOSPODU tisti, ki se ga bojé, ki imajo nado v milosti njegovi.

12

S hvalo slávi, Jeruzalem, GOSPODA, hvali Boga svojega, o Sion!

13

Zakaj utrdil je zapahe tvojih vrat, sinove tvoje je blagoslovil sredi tebe.

14

On, ki daje mir pokrajinam tvojim, z mezgo pšenice te siti;

15

ki pošilja povelje svoje na zemljo, urno teče beseda njegova;

16

ki daje sneg kakor volno, slano razsiplje kakor pepel,

17

led svoj meče doli kakor kosčke, mraz njegov kdo prebije?

18

Besedo svojo pošlje, in vse raztaja; kakor hitro pihne veter njegov, že tekó vode.

19

Besedo svojo je naznanil Jakobu, postave svoje in pravice Izraelu.Ni storil tako nobenemu narodu, zato sodb njegovih niso spoznali. Aleluja!

20

Ni storil tako nobenemu narodu, zato sodb njegovih niso spoznali. Aleluja!