Psalmi 145

1

Hvalnica Davidova. Poviševati te hočem, Bog moj in Kralj, in slaviti ime tvoje vedno in vekomaj.

2

Vsak dan te bom slavil in hvalil ime tvoje vedno in vekomaj.

3

Velik je GOSPOD in hvale vreden jako in velikosti njegove ni preiskati.

4

Rod naj rodu slavi dela tvoja in oznanjajo naj junaške čine tvoje.

5

Lepoto in slavo tvojega veličastva in čudovite stvari tvoje bom premišljeval.

6

In moč strašnih del tvojih naj slavé; in velika dela tvoja bom pripovedoval.

7

Spomin obile dobrote tvoje naj vre iz njih in o pravičnosti tvoji naj glasno pojó.

8

Milosten in usmiljen je GOSPOD, počasen v jezo in velik v milosti;

9

dobrotljiv je GOSPOD vsem in usmiljenje njegovo gre čez vsa dela njegova.

10

Hvalijo te naj, GOSPOD, vsa dela tvoja, in slavé te naj tisti, ki jim izkazuješ milost.

11

Slavo kraljestva tvojega naj razglašajo in govoré o mogočnosti tvoji,

12

da oznanijo sinom človeškim slavne čine njegove in slavo in lepoto njegovega kraljestva.

13

Kraljestvo tvoje je vseh vekov kraljestvo in gospostvo tvoje od roda do roda.

14

GOSPOD podpira vse, ki padajo, in kvišku pomaga vsem potlačenim.

15

Vseh oči zaupno gledajo vate, in ti jim daješ njih jed o pravem času;

16

roko svojo odpiraš in sitiš, karkoli živi, po volji.

17

Pravičen je GOSPOD na vseh potih svojih in milostiv v vseh svojih delih.

18

Blizu je GOSPOD vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v resnici.

19

Voljo izpolnjuje njim, ki se ga bojé, vpitje njih sliši in jih rešuje.

20

GOSPOD hrani vse, kateri ga ljubijo, vse brezbožnike pa pogublja.Hvalo GOSPODOVO naj torej govore usta moja, in vse meso naj slavi sveto ime njegovo vedno in vekomaj!

21

Hvalo GOSPODOVO naj torej govore usta moja, in vse meso naj slavi sveto ime njegovo vedno in vekomaj!