Psalmi 143

1

Psalm Davidov. O GOSPOD, sliši molitev mojo, ušesa nagni k prošnjam mojim; v zvestobi svoji mi odgovori in v pravičnosti svoji.

2

In ne hodi v sodbo s hlapcem svojim, ker pravičen ni pred tabo nihče, ki živi.

3

Kajti sovražnik preganja dušo mojo, tlači na tla življenje moje, dela, da sedim v teminah kakor tisti, ki so mrtvi za vselej.

4

In duh moj v meni omaguje, srce mi je otrpnilo v notranjščini moji.

5

Spominjam se dni nekdanjih, premišljujem vse delo tvoje, dejanje tvojih rok preudarjam.

6

Roke svoje razprostiram proti tebi, duša moja kakor zemlja razsušena hrepeni po tebi. (Sela.)

7

Hitro mi odgovóri, GOSPOD! duh moj hira; ne skrivaj mi obličja svojega, da ne postanem podoben njim, ki se pogrezajo v jamo.

8

Daj, da slišim zgodaj milost tvojo, ker nate stavim upanje; naznani mi pot, po kateri naj hodim, zakaj k tebi povzdigujem dušo svojo.

9

Otmi me sovražnikov mojih, GOSPOD! pri tebi sem skrit.

10

Uči me delati po volji tvoji, ker ti si moj Bog, z dobrim duhom svojim me spremljaj po ravni zemlji.

11

Zavoljo imena svojega, GOSPOD, me ohrani živega, v pravičnosti svoji izpelji iz stiske dušo mojo.In zavoljo milosti svoje iztrebi sovražnike moje, pokončaj vse, ki stiskajo dušo mojo, ker jaz sem hlapec tvoj.

12

In zavoljo milosti svoje iztrebi sovražnike moje, pokončaj vse, ki stiskajo dušo mojo, ker jaz sem hlapec tvoj.