Psalmi 135

1

Aleluja! Hvalite ime GOSPODOVO, hvalite ga, GOSPODOVI hlapci,

2

ki stojite v hiši GOSPODOVI, v vežah hiše našega Boga!

3

Hvalite GOSPODA, ker dober je GOSPOD, prepevajte psalme imenu njegovemu, ker je sladko.

4

Kajti Jakoba si je izvolil GOSPOD, Izraela sebi v last.

5

Zakaj jaz vem, da je velik Jehova in Gospod naš nad vse bogove.

6

Karkoli mu je po volji, dela GOSPOD v nebesih in na zemlji, v morjih in v vseh breznih.

7

On pripeljava sopare od kraja zemlje, bliske dela za dež, vetrove jemlje iz zakladnic svojih.

8

On je udaril prvorojence v Egiptu, od človeka pa do živine.

9

Poslal je znamenja in čuda v sredo tvojo, Egipt, zoper Faraona in vse hlapce njegove.

10

On je udaril narode mnoge in pobil kralje mogočne,

11

Sihona, kralja amorejskega, in Oga, kralja basánskega, in vsa kraljestva kanaanska,

12

in dal je njih deželo v dediščino, v dediščino Izraelu, ljudstvu svojemu.

13

O GOSPOD, ime tvoje traja vekomaj, GOSPOD, spomin tvoj od roda do roda.

14

Kajti GOSPOD se potegne za pravdo ljudstva svojega in žal mu bode hlapcev svojih.

15

Maliki poganov so zlato in srebro, rok človeških delo:

16

usta imajo, a ne govore, oči imajo, a ne vidijo,

17

ušesa imajo, ali ne slišijo, tudi sape ni nič v njih ustih.

18

Enaki jim naj bodo, kateri jih delajo in kdorkoli vanje upa!

19

Hiša Izraelova! slavite GOSPODA! hiša Aronova, slavite GOSPODA!

20

Hiša Levijeva, slavite GOSPODA! kateri se bojite GOSPODA, slavite GOSPODA!Slava GOSPODU s Siona, ki prebiva v Jeruzalemu! Aleluja!

21

Slava GOSPODU s Siona, ki prebiva v Jeruzalemu! Aleluja!