Psalmi 121

1

Pesem stopinj. Oči svoje povzdigam tja h goram: Odkod pride pomoč moja?

2

Pomoč moja je od GOSPODA, ki je naredil nebesa in zemljo.

3

Saj ne dopusti, da omahne noga tvoja, in varuh tvoj ne zadremlje.

4

Glej, ne dremlje in ne spi varuh Izraelov!

5

GOSPOD je varuh tvoj, GOSPOD zaslanjalo tvoje ob desni roki tvoji.

6

Po dnevi te ne zadene solnce, ne mesec po noči.

7

GOSPOD te bo varoval vsega zlega, varoval bo dušo tvojo.GOSPOD bo varoval tvoj odhod in tvoj prihod, od tega časa do vekomaj.

8

GOSPOD bo varoval tvoj odhod in tvoj prihod, od tega časa do vekomaj.