Psalmi 118

1

Hvalite GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova!

2

Reci torej, Izrael: Da, vekomaj traja milost njegova!

3

Recite torej, družina Aronova: Da, vekomaj traja milost njegova!

4

Rekó naj, kateri se boje GOSPODA: Da, vekomaj traja milost njegova!

5

Iz stiske svoje sem klical GOSPODA, odgovoril mi je in me postavil na plano GOSPOD.

6

GOSPOD mi je na strani, ne bom se bal: kaj bi mi storil človek?

7

GOSPOD mi je na strani med mojimi pomočniki, zato ugledam veselje svoje na sovražilcih svojih.

8

Bolje je iskati zavetja v GOSPODU nego upati v človeka.

9

Bolje je pribegati h GOSPODU nego upati v poglavarje.

10

Vsi narodi so me obdali, zares, v imenu GOSPODOVEM sem jih uničil.

11

Obdali so me, obdali vsenaokrog, zares v imenu GOSPODOVEM sem jih uničil.

12

Obdali so me kakor čebele, a ugasnili so kakor trnov ogenj; zares, v imenu GOSPODOVEM sem jih uničil.

13

Močno si me bil pahnil, sovražnik, da bi padel, ali GOSPOD mi je bil na pomoč.

14

Moč moja in pesem moja je GOSPOD, on mi je bil v rešenje.

15

Glas petja in rešenja je v pravičnikov šatorih: Desnica GOSPODOVA dela junaške čine,

16

desnica GOSPODOVA je povzdignjena, desnica GOSPODOVA dela junaške čine.

17

Ne bom umrl, ampak živel, da oznanjam dela GOSPODOVA.

18

Ostro me je pokoril GOSPOD, ali smrti me ni izdal.

19

Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim vanje in slavim GOSPODA!

20

Ta so vrata GOSPODOVA, pravični vhajajo skozi nje.

21

Hvalil te bom, ker si me uslišal in si mi bil v rešenje.

22

Kamen, ki so ga bili zavrgli zidarji, je postal glavni vogalnik.

23

Od GOSPODA se je to zgodilo, čudovito je v naših očeh.

24

To je dan, ki ga storil GOSPOD, radujmo in veselimo se v njem!

25

Prosimo, GOSPOD, reši zdaj, prosimo, GOSPOD, dobro srečo daj zdaj!

26

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu GOSPODOVEM! blagoslavljamo vas iz hiše GOSPODOVE.

27

GOSPOD je Bog mogočni, on nam je dal luč: Privezujte praznične daritve z vrvmi prav do rogov oltarja!

28

Bog mogočni si moj, zato te bom hvalil, Bog moj, poviševati te hočem!Hvalite GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova!

29

Hvalite GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova!