Psalmi 115

1

Ne nam, GOSPOD, ne nam, temuč svojemu imenu daj čast, zaradi milosti svoje, zaradi resnice svoje!

2

Zakaj bi govorili pogani: Kje je torej njih Bog?

3

A Bog naš je v nebesih, stori vse, karkoli hoče.

4

Njih maliki pa so srebro in zlato, delo rok človeških.

5

Usta imajo, pa ne govore, oči imajo, pa ne vidijo,

6

ušesa imajo, pa ne slišijo, nos imajo, pa ne duhajo,

7

roke, pa ne tipajo, noge, pa ne hodijo, z grlom svojim še ne črhnejo.

8

Njim so podobni, ki jih delajo, vsi, ki vanje upajo.

9

Izrael, upaj v GOSPODA! Pomoč je tem in ščit je tem.

10

Družina Aronova, upajte v GOSPODA! Pomoč je tem in ščit je tem.

11

Kateri se bojite GOSPODA, upajte v GOSPODA! Pomoč je tem in ščit je tem.

12

GOSPOD, spomnivši se nas, bo blagoslavljal, blagoslavljal družino Izraelovo, blagoslavljal družino Aronovo.

13

Blagoslavljal bo vse, ki se boje GOSPODA, male in velike vred.

14

Množil vas bo GOSPOD, vas in otroke vaše.

15

Blagoslovljeni ste od GOSPODA, ki je naredil nebo in zemljo.

16

Nebesa so nebesa GOSPODOVA, a zemljo je dal sinom človeškim.

17

Ne kateri so umrli, hvalijo GOSPODA, ne nihče teh, ki doli gredo v kraj molčanja,ampak mi, mi bomo slavili GOSPODA odslej in veke. Aleluja!

18

ampak mi, mi bomo slavili GOSPODA odslej in veke. Aleluja!