Psalmi 114

1

Ko je izhajal Izrael iz Egipta, družina Jakobova izmed ljudstva tujega jezika,

2

je postal Juda svetišče njegovo, Izrael gospostvo njegovo.

3

Morje je to videlo in bežalo, Jordan se je obrnil nazaj.

4

Hribi so poskakovali kakor ovni, kakor mlada jagnjeta griči.

5

Kaj ti je, morje, da bežiš? o Jordan, da si se obrnil nazaj?

6

O hribi, zakaj poskakujete kakor ovni, griči kakor jagnjeta mlada?

7

Pred obličjem GOSPODOVIM trepetaj, zemlja, pred obličjem Boga Jakobovega,ki je izpremenil skalo v jezero, kremenje v studence vodá.

8

ki je izpremenil skalo v jezero, kremenje v studence vodá.