Psalmi 113

1

Aleluja! Hvalite, hlapci GOSPODOVI, hvalite ime GOSPODOVO!

2

Slavljeno bodi ime GOSPODOVO odslej in na vekomaj!

3

Od vzhoda solnčnega do zahoda naj se hvali ime GOSPODOVO!

4

Vzvišen nad vse narode je GOSPOD, nad sama nebesa slava njegova.

5

Kdo je enak GOSPODU, Bogu našemu, ki stoluje v višavi?

6

ki se ponižava, da vidi, karkoli je v nebesih in na zemlji;

7

ki iz prahu povišuje ubožca, iz blata dviguje siromaka,

8

da ga posadi med plemenitnike, med ljudstva svojega plemenitnike;daje, da ona, ki je bila nerodovitna v hiši, gospodari in je mati, otrok vesela. Aleluja!

9

daje, da ona, ki je bila nerodovitna v hiši, gospodari in je mati, otrok vesela. Aleluja!