Psalmi 112

1

Aleluja! Blagor mu, kdor se boji GOSPODA, v zapovedih njegovih se veseli močno!

2

Mogočno bode na zemlji seme njegovo, pravičnih rod se blagoslavlja.

3

Obilost in bogastvo je v hiši njegovi, in pravičnost njegova ostane vekomaj.

4

V temi vzhaja luč poštenim; milosten je, usmiljen in pravičen.

5

Dobro človeku, ki je radodaren in posoja: obdržal bo svoje reči na sodbi.

6

Kajti vekomaj ne omahne, v večnem spominu bode pravičnik.

7

Hudega glasu se ne zboji, utrjeno je srce njegovo, upajoč v GOSPODA.

8

V svojem srcu podprt, se ne boji, dokler ne vidi na zatiralcih svojih, kar mu je všeč.

9

Razsiplje, daje potrebnim, pravičnost njegova ostane vekomaj, rog njegov se dviguje v časti.Brezbožnik, videč to, se bo jezil, z zobmi svojimi škripal in pešal; brezbožnih želja pogine.

10

Brezbožnik, videč to, se bo jezil, z zobmi svojimi škripal in pešal; brezbožnih želja pogine.