Psalmi 111

1

Aleluja! Hvalil bom GOSPODA iz vsega srca v zboru pravičnih in na njih shodu.

2

Velika so dela GOSPODOVA, preiskujejo jih vsi, ki se jih veselé.

3

Slavno in krasno je delo njegovo, in pravičnost njegova ostane vekomaj.

4

Spomin je napravil čudežem svojim, milostiv in usmiljen je GOSPOD.

5

Jedi je dal njim, ki se ga bojé; spominja se vekomaj zaveze svoje.

6

Moč del svojih je naznanil ljudstvu svojemu s tem, da jim je dal posest poganov.

7

Dela rok njegovih so resnica in prava sodba, zanesljive so vse zapovedi njegove,

8

utrjene za vedno in na veke, storjene v zvestobi in pravično.

9

Odrešitev je poslal ljudstvu svojemu, na vekomaj je sklenil zavezo svojo; sveto in strašno je ime njegovo.Začetek modrosti je strah GOSPODOV; dobro razumnost imajo vsi, ki se po zapovedih ravnajo. Hvala Njegova ostane vekomaj.

10

Začetek modrosti je strah GOSPODOV; dobro razumnost imajo vsi, ki se po zapovedih ravnajo. Hvala Njegova ostane vekomaj.