Psalmi 110

1

Psalm Davidov. Rekel je GOSPOD mojemu Gospodu: „Sédi meni na desni, dokler ne denem sovražnikov tvojih nogam tvojim za podnožje“.

2

Žezlo moči tvoje pošlje GOSPOD s Siona: „Gospoduj sredi sovražnikov svojih!“

3

Ljudstvo tvoje pojde radovoljno ob dnevi, ko boš skliceval vojno moč svojo; v krasotah svetosti, iz naročja zore ti pride rosa mladega moštva.

4

Prisegel je GOSPOD in ne bode se kesal: „Ti si duhovnik vekomaj po redu Melhizedekovem“.

5

Gospod na desnici tvoji potare kralje ob dnevi jeze svoje,

6

sodil bo med narodi, polno bode mrličev. Razbije glavo nad mnogimi kraji.Iz potoka bo pil na potu, zatorej povzdigne glavo.

7

Iz potoka bo pil na potu, zatorej povzdigne glavo.