Psalmi 107

1

Hvalite GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova!

2

Tako naj govoré rešenci GOSPODOVI, ki jih je rešil iz rok tlačitelja

3

in ki jih je zbral iz dežel, od vzhoda in od zahoda, od severa in od morja.

4

Tavali so po puščavi, po potih samotnih, mesta za prebivališče niso našli;

5

lačni so bili in žejni, njih duša je hirala v njih.

6

Tedaj so klicali h GOSPODU v nadlogi svoji, in rešil jih je iz njih stiske,

7

in vodil jih je po pravem potu, da bi dospeli v mesto za prebivališče.

8

Slavé naj GOSPODA za milost njegovo in za čudovita dela njegova pri sinovih človeških:

9

da on siti dušo potrebno in dušo gladno napolnjuje z dobrim.

10

Kateri so sedeli v temoti in v smrtni senci, v bridkosti sponah in v železju,

11

ker so se upirali besedam Boga mogočnega in so zavrgli sklep Najvišjega;

12

zato je ponižal njih srce z nadlogo, padli so, in ni ga bilo, ki bi jim bil pomagal.

13

Tedaj so klicali h GOSPODU v nadlogi svoji, in rešil jih je iz njih stiske;

14

izpeljal jih je iz temin in smrtne sence in raztrgal je njih vezi.

15

Slavé naj GOSPODA za milost njegovo in za čudovita dela njegova pri sinovih človeških,

16

da je strl vrata bronasta in zdrobil zapahe železne.

17

Nespametni zavoljo pota pregrehe, zavoljo krivic svojih so prišli v trpljenje.

18

Vsaka hrana se je studila njih duši, smrtnim vratom so se približali.

19

Tedaj so klicali GOSPODA v nadlogi svoji, in rešil jih je iz njih stiske;

20

poslal je besedo svojo in jih ozdravil, in jih je otel pogina.

21

Slavé naj GOSPODA za milost njegovo in za čudovita dela njegova pri sinovih človeških

22

in naj darujejo hvalne daritve ter oznanjajo z radostnim petjem dela njegova!

23

Kateri so šli na morje v ladjah, za opravilom svojim po velikih vodah,

24

oni so videli dela GOSPODOVA in čuda njegova v globočini:

25

Ukaže namreč in napravi vihar, ki visoko žene valove njegove,

26

da se zdaj vzpenjajo do neba, zdaj zopet padajo v globočino, duša jim koprni v nadlogi;

27

vrtijo se in opotekajo kakor pijani, in vsa njih spretnost je izginila.

28

Tedaj so klicali h GOSPODU v nadlogi svoji, in rešil jih je iz njih stiske;

29

premenil je vihar v tišino, in utihnili so jim valovi.

30

Tedaj se razveselé, da so se pomirili valovi, in tako jih je peljal v pristanišče zaželjeno.

31

Slavé naj GOSPODA za milost njegovo in za čudovita dela njegova pri sinovih človeških;

32

in naj ga poveličujejo v zboru ljudstva ter v seji starejšin naj ga hvalijo!

33

Reke izpreminja v puščavo in studence vodá v žejna tla,

34

zemljo rodovitno v solnato puščo zavoljo hudobnosti prebivalcev njenih.

35

Puščavo izpreminja v jezero in suhotna tla v studence vodá.

36

In tja naseli lačne, da zidajo mesto za prebivanje

37

in da posejejo njive in zasadé vinograde in pridelajo vsakoleten sad.

38

Blagoslavlja jih tako, da se množijo silno, in njih živine ne zmanjšuje.

39

Zmanjšani so pač bili in ponižani vsled zatiranja, nesreče in bridkosti.

40

On, ki izliva zaničevanje nad kneze in dela, da tavajo po praznoti, ki je brez potov,

41

na višavo je postavil siromaka iz bede in mu razmnožil rodovine kakor črede.

42

Vidijo to pravični in se veselé, vsa malopridnost pa zapre usta svoja.Kdorkoli je moder, naj pazi na to, in uvažujejo naj milosti GOSPODOVE!

43

Kdorkoli je moder, naj pazi na to, in uvažujejo naj milosti GOSPODOVE!